مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کاغذ تحریر و دفترچه چهل برگ 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه چاپ کتب درسی وکمک درسی 1400/04/29 1400/05/05
مناقصه چاپ و صحافی کتب درسی و کمک درسی 1400/04/27 1400/05/05
مناقصه واگذاری خدمات پذیرایی ، نظافت ونگهداری فضای سبز 1399/11/27 1399/12/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری خدمات پذیرایی ، نظافت ونگهداری فضای سبز 1399/11/26 1399/12/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای ایاب ذهاب اداری 1399/11/26 1399/12/04
مناقصه واگذاری خدمات پذیرایی ونظافت و نگهداری فضای سبز 1399/02/01 1399/02/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات پذیرایی ونظافت 1399/01/31 1399/02/04
مناقصه چاپ و صحافی کتب درسی و کمک درسی 1398/03/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات پذیرایی, نظافت و نگهداری فضای سبز 1397/12/07 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات آموزشی و الکترونیکی 1397/08/05 1397/08/14
مناقصه خرید تجهیزات اموزشی و الکترونیکی 1397/08/05 1397/08/14
مناقصه خرید تجهیزات آموزشی و الکترونیکی 1397/07/14 1397/07/18
مناقصه خرید تجهیزات آموزشی و الکترونیکی 1397/07/14 1397/07/18
مناقصه خرید تجهیزات آموزشی و الکترونیکی و تدارکاتی 1397/07/12 1397/07/18
مناقصه چاپ و صحافی کتب درسی و کمک درسی 1397/03/24 1397/03/30
مناقصه چاپ و صحافی کتب درسی و کمک درسی 1397/03/22 1397/03/30
مناقصه خرید تجهیزات آموزشی و الکترونیکی 1397/02/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات پذیرایی، نظافت و نگهداری فضای سبز 1396/12/17 1396/12/26
مناقصه خرید تجهیزات آموزشی و الکترونیکی خرید تجهیزات اداری وتعمیرات ساختمانی 1396/09/18 1396/09/21
صفحه 1 از 10