مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه تکمیل پارک کوهستانی 1398/09/02 1398/09/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل پارک کوهستانی 1398/08/25 1398/09/02
تکمیل پارک کوهستانی 1398/08/25 1398/09/02
پروژه تکمیل پارک کوهستانی 1398/06/20 1398/06/21
پروژه تکمیل پارک کوهستانی 1398/06/12 1398/06/21
واگذاری پروژه تکمیل پارک کوهستانی 1398/06/12 1398/06/21
واگذاری جایگاه های CNG 1398/05/15 1398/05/22
اجاره 5 دستگاه ماشین 8 تن جهت برداشت زباله 5 منطقه شهری 1398/05/14 رجوع به آگهی
اجرای پروژه ترمیم آسفالت نوارهای حفاری معابر اصلی و فرعی سطح شهر 1398/05/14 رجوع به آگهی
واگذاری جایگاه های CNG 1398/05/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22