مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری مربوط به تعویض لوله های 1 اینچ سیستم سرمایشی و گرمایشی موتور خانه ساختمان 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه قطعات یدکی ابزار دقیق 1400/10/27 1400/11/27
مناقصه اتصالات جکسونی 1400/10/27 1400/11/23
مناقصه واگذاری مربوط به تعویض لوله های 1 اینچ سیستم سرمایشی و گرمایشی موتور خانه ساختمان مرکزی شرکت 1400/10/27 1400/11/05
مناقصه تعویض لوله های 6 اینچ سیستم سرمایشی و گرمایشی موتورخانه 1400/10/26 1400/11/05
مناقصه تهیه و تأمین ۴ دستگاه کامیون کمپرسی ۱۰ چرخ 1400/10/25 1400/10/28
مناقصه مربوط به تهیه و تأمین ۴ دستگاه کامیون کمپرسی ۱۰ چرخ 1400/10/22 1400/10/28
مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون کمپرسی 10 چرخ 1400/10/19 1400/10/28
مناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی در واحد بهره برداری 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی در واحد بهره برداری 1400/10/11 1400/10/18
مناقصه واگذاری اتصالات فشار قوی 1400/10/11 1400/10/27
مناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی در واحد بهره برداری آبتیمور 1400/10/07 1400/10/18
مناقصه واگذاری اتصالات فشار قوی 1400/10/07 1400/10/27
مناقصه انجام خدمات نظارت بر عملیات حفاظت از زنگ و خوردگی،پرتونگاری و آلتراسونیک 1400/10/05 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نظارت بر عملیات حفاظت از زنگ و خوردگی،پرتونگاری و آلتراسونیک 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات نظارت بر عملیات حفاظت از زنگ و خوردگی،پرتونگاری و آلتراسونیک 1400/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه مربوط به انجام خدمات نظارت برعملیات حفاظت از زنگ و خوردگی،پرتونگاری و آلتراسونیک 1400/10/02 1400/10/11
مناقصه ساخت مخزن گیرگاز مصرفی سیستم نشت بند کمپرسورهای 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت مخزن گیرگاز مصرفی سیستم نشت بند کمپرسورهای مرحله اول ایستگاه تقویت فشار گاز 1400/09/29 رجوع به آگهی
مناقصه بهینه سازی پایه های روشنایی 1400/09/29 1400/10/07
صفحه 1 از 133