مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6002826 مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 5 دستگاه تانکر 16000 لیتری حمل آب آشامیدنی 1401/09/10 1401/09/17
6002719 مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 5 دستگاه تانکر 16000 لیتری حمل آب آشامیدنی 1401/09/10 1401/09/17
5999598 مناقصه تهیه باطری برای استفاده در DC پمپ کمپرسور پروپان 1401/09/09 1401/09/30
5999396 مناقصه خرید سه قلم ادوات روشنایی ضد انفجار 1401/09/09 1401/10/07
5999351 مناقصه تجهیز تعداد یکدستگاه شاسی به خودرو آتشنشانی 1401/09/09 1401/10/07
5998958 مناقصه باتری آلکلاین،نیکل کادمیوم 1401/09/09 1401/10/14
5998692 مناقصه تجهیزات حفاظت کاتدیک 1401/09/09 1401/10/07
5998518 مناقصه تامین 172 عدد باتری (آلکلاین نیکل کادمیون ) موردنیاز 1401/09/09 1401/10/14
5998372 مناقصه تجهیزات حفاظت کاتدیک 1401/09/09 1401/10/07
5998271 مناقصه تجهیز تعداد یکدستگاه شاسی به خودرو آتشنشانی 1401/09/09 1401/10/10
5997929 مناقصه دستگاه تنفسی و کمپرسور شارژهوا 1401/09/09 1401/09/14
5997378 مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین 5 دستگاه تانکر 16000 لیتری حمل آب آشامیدنی 1401/09/08 1401/09/17
5993476 مناقصه تعداد 16 عدد ثبت کننده بدون کاغذ 1401/09/08 1401/09/30
5988259 مناقصه تهیه باطری برای استفاده در DC پمپ کمپرسور پروپان 1401/09/06 1401/09/30
5988183 مناقصه ادوات روشنایی ضد انفجار 1401/09/06 1401/10/07
5988179 مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای مختلف ناحیه صنعتی 1401/09/06 1401/11/08
5988168 مناقصه دستگاه تنفسی و کمپرسور شارژ هوا 1401/09/06 1401/10/14
5986722 مناقصه خرید سه قلم ادوات روشنایی ضد انفجار مورد نیاز خود 1401/09/06 1401/10/07
5986720 مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از پستهای مختلف ناحیه صنعتی ، درب اداره حراست ، اداره ایمنی و کارشناسان حفاظت از الکترونیک 1401/09/06 1401/11/12
5986688 مناقصه تهیه باطری برای استفاده در DC پمپ کمپرسور پروپان 1401/09/06 1401/09/30
صفحه 1 از 145