مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه - الکتروپمپ شناور P-1614 A/B SARP UNIT - الکتروپمپ/پساب اسیدی محوطه مخازن اسید - دیزل پمپ/خودمکش 1400/10/26 1400/10/23
مناقصه واگذاری نگهداشت و تعمیر تجهیزات سامانه حفاظت الکترونیک 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه TILE SUPPORTS -LINE PIPE -BUBBLE TRAYS -LINE PIPE -CONDENSR TUBE - MILD STEEL PLATE -LINE PIPE -قطعات پمپ 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه - SET OF 286 STEEL U- TUBE - الکتروپمپ تلمبه خانه حوضچه خنثی سازی اسید - LINE PIPE 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات احداث زمین چمن مصنوعی - اجرای عملیات تعمیرات ساختمان کارکنان و ... 1400/10/22 1400/11/06
مناقصه تامین SET OF 286 STEEL U-TUBE - تامین الکتروپمپ تلمبه خانه حوضچه خنثی سازی اسید- تامین LINE PIPE 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه اجرای عملیات احداث زمین چمن مصنوعی--اجرای عملیات تعمیرات ساختمان کارکنان و ساخت سایبان فلزی 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی واحد تقطیر 80 ـ تامین ماشین آلات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی واحد تقطیر 80 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی واحد تقطیر 80 ـ تامین ماشین آلات مورد نیاز جهت تعمیرات اساسی واحد تقطیر 80 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه STEEL U-TUBE 98 - LINE PIPE 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه تعمیرات اساسی مخازن - اجرای عملیات تعمیرات ساختمان کارکنان و ساخت سایبان فلزی انبار - اجرای عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی 1400/10/22 1400/11/05
مناقصه - الکتروپمپ شناور P-1614 A/B SARP UNIT - الکتروپمپ/پساب اسیدی محوطه مخازن اسید - دیزل پمپ/خودمکش و... 1400/10/22 1400/10/23
مناقصه TILE SUPPORTS -LINE PIPE -BUBBLE TRAYS 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات پمپ - TILE SUPPORTS 1400/10/21 1400/11/02
مناقصه تعمیرات اساسی مخازن شماره SP۳ .SP3.SP۴,SP۵.SP۱۲ .SP۱۳ واحد POR بهمراه خطوط لوله مربوطه - اجرای عملیات تعمیرات ساختمان کارکنان و ساخت سایبان فلزی انبار و ... 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه رفع گرفتگی و رسوب زدایی از تیوبهای مبدل های حرارتی واحدهای عملیاتی - ارائه خدمات راهبری قایق ها، طناب گیری و پاکسازی ساحل در بندر صادراتی- اجرای عملیات نصب ۱۴ دستگاه جرثقیل دروازه ای واقع در کا... 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه R.O MEMBRANE ELEMENTS -- FOUR WAY VALVE - 1400/10/12 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات اساسی مخازن شماره SP۳ .SP3.SP۴,SP۵.SP۱۲ .SP۱۳ واحد POR بهمراه خطوط لوله مربوطه - اجرای عملیات تعمیرات ساختمان کارکنان و ساخت سایبان فلزی انبار و ... 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیرات اساسی مخازن- اجرای عملیات تعمیرات ساختمان کارکنان- ارائه خدمات راهبری سیستم مکانیزه سلف سرویس و... 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه R.O MEMBRANE ELEMENTS -- FOUR WAY VALVE -- P/F PNEUMATIC CONTROLLERS -- BOBCAT مینی لودر -- BARE TUBE 1400/10/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 145