مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید NEW ACTUTOR & STAND PIPE FOR FCCU SLIDE VALVES: AREA 1387/02/22 1387/03/07
خرید کالای مورد نیاز 1387/02/19 1387/03/02
خرید کالای مورد نیاز 1387/02/19 1387/03/02
تامین HYDRANT VALVE 1387/02/18 1387/03/02
اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری ادوات مکانیکی 1387/02/17 1387/03/01
اجرای علمیات تغییر مسیر کابل های اصلی برق 1387/02/11 1387/02/30
تعمیرات و بهسازی ساختمان اداره مهندسی 1387/02/12 1387/02/29
اجرای عملیات برداشتن کاهگل بتن ریزی و نصب ایزوگام 1387/02/12 1387/02/29
نگهداری و تعمیرات تلفن های تحت اختیار 1387/02/09 1387/02/25
واگذاری اجرای عملیات اندود کاهگل بام 1387/02/09 1387/02/25
صفحه 211 از 216