مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کالای مورد نیاز خود شامل Termination kit 1387/01/26 1387/02/10
واگذاری اجرای عملیات پوشش داخلی کف و یک متر از بدنه مخزن 1387/01/25 1387/02/10
خرید تعدادی عایق دور گیت ولو 1387/01/24 1387/02/08
دستگاه آنالایزر فلزات 1387/01/24 1387/02/08
تعمیرات اساسی 4 سل از برج خنک کننده 1387/01/22 1387/02/06
واگذاری تعمیرات اساسی 4 سل از برج خنک کننده 1387/01/21 1387/02/05
اجرای عملیات پوشش داخلی کف و یک متر از بدنه مخزن 1387/01/21 1387/02/05
ارائه خدمات ساده و فنی مورد نیاز در تعمیرات اساسی بخش های GRP 1387/01/20 1387/02/05
خرید دستگاه آنالایزر فلزات 1387/01/21 1387/02/05
خرید تعداد 603 عدد عایق دور گیت ولو 1387/01/21 1387/02/05
صفحه 213 از 216