مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ارائه خدمات تهیه, طبخ و توزیع غذای رستوران ـ ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات در تاسیسات بندر 1398/03/11 رجوع به آگهی
ارائه خدمات تهیه, طبخ و توزیع غذای رستوران-ارائه خدمات نگهداری و تعمیرات در تاسیسات بندر 1398/03/08 رجوع به آگهی
ارائه خدمات روزمره و نوبتکاری تعمیرات و نگهداری برق، تهویه و آب مکانیک منازل و اماکن نواحی مسکونی -... 1398/02/24 رجوع به آگهی
کابل، فلنج، MILD STEEL PLATE، LINE PIPE و ... 1398/02/24 رجوع به آگهی
ارائه خدمات روزمره و نوبتکاری تعمیرات و نگهداری برق، تهویه و آب مکانیک منازل و اماکن نواحی مسکونی ـ... 1398/02/21 رجوع به آگهی
کابل، فلنج، MILD STEEL PLATE، LINE PIPE و ... 1398/02/19 رجوع به آگهی
خرید روغن ترانس و THOMPSON SOLENOID VALVE و CARBON STEEL TUBE و پلی آلومینیوم کلراید... 1398/02/14 رجوع به آگهی
خرید روغن ترانس و THOMPSON SOLENOID VALVE و CARBON STEEL TUBE و پلی آلومینیوم کلراید... 1398/02/09 رجوع به آگهی
اجرای عملیات ترمیم سقف سوله واحد تولید آب بدون املاح- اجرای عملیات رنگ آمیزی منازل و اماکن سازمانی 1398/02/03 رجوع به آگهی
بالبرینگ-ماده شیمیایی اکسیژن زدا-مواد شستشوی شیمیایی-ماده شیمیایی زیست کش-ظروف mesh pad 1398/02/02 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 218