مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
قرارداد واگذاری بخشی از خدمات تخصصی، پشتیبانی ( فنی، مالی، خدماتی ) 1398/02/07 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از خدمات تخصصی و پشتیبانی (فنی٬ مالی٬ خدماتی) 1398/02/07 1398/02/17
حمل و نقل و اجاره 20 دستگاه خودروی سبک 1389/04/14 1389/04/29
واگذاری امور مربوط به حمل و نقل 1389/03/11 1389/03/26
امور مربوط به حمل و نقل و اجاره 20 دستگاه خودروی سبک 1388/05/12 1388/05/27
واگذاری امور مربوط به حمل و نقل و اجاره 20 دستگاه خودروی سبک 1388/03/19 1388/04/03
واگذاری عملیات حفاری و گمانه زنی و ژئوتکنیک 1387/10/05 1387/10/20
واگذاری امور مربوط به حمل و نقل 1387/02/02 1387/02/12
واگذاری امور مربوط به حمل و نقل 1387/01/31 1387/02/10
واگذاری توسعه ساختمان آزمایشگاه فنی و مکانیکی خاک اردبیل 1387/01/18 1387/01/29
صفحه 1 از 1