مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بیمه عمر و حوادث گروهی و درمان تکمیلی پرسنل شهرداری کرمانشاه 1398/11/08 1398/11/13
واگذاری بیمه عمر و حوادث گروهی و درمان تکمیلی پرسنل و آتش سوزی اموال شهرداری 1398/11/08 1398/11/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات تنظیف و رفت و روب، شستشوی المانها، لایروبی، حمل پسماند سبز و... 1398/11/01 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات تنظیف و رفت و روب، شستشوی المانها، لایروبی، حمل پسماند سبز و... 1398/11/01 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های سطح شهرداری منطقه هفت کر... 1398/11/01 1398/11/05
خدمات (عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های سطح شهرداری و عملیات تنظیف و رفت و روب ، ش... 1398/10/29 1398/11/05
عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک ها - عملیات تنظیف و رفت و روب ، شستشوی المانها، لایرو... 1398/10/22 1398/10/25
واگذاری عملیات تنظیف و رفت و روب، شستشوی المانها، لایروبی، حمل پسماند سبز و غیر سبز 1398/10/21 1398/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های سطح شهرداری منطقه هفت کر... 1398/10/21 1398/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات تنظیف و رفت و روب، شستشوی المانها، لایروبی، حمل پسماند سبز و... 1398/10/21 1398/10/25
صفحه 1 از 77