کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7385280 مناقصه خرید تجهیزات ایمنی ترافیک افقی استان کرمانشاه 1402/09/08 1402/09/14
7384457 مناقصه اجاره ماشین آلات سبک و سنگین استان کرمانشاه 1402/09/08 1402/09/14
7382123 مناقصه خرید تجهیزات ایمنی ترافیک افقی استان کرمانشاه 1402/09/07 1402/09/14
7381654 مناقصه خرید تجهیزات ایمنی ترافیک افقی استان کرمانشاه 1402/09/07 1402/09/14
7352129 مناقصه اجاره ماشین آلات سبک و سنگین استان کرمانشاه 1402/08/29 1402/09/04
7289871 مناقصه تهیه تابلوهای ترافیکی استان کرمانشاه 1402/08/20 1402/08/24
7272775 مناقصه خرید پیاده سازی آموزش و پشتیبانی نرم افزار یکپارچه خدمات الکترونیک شهر استان کرمانشاه 1402/08/15 1402/08/20
7270482 مناقصه خرید دستگاه ذخیره ساز شبکه san storage استان کرمانشاه 1402/08/14 1402/08/20
7261679 مناقصه اجاره ماشین آلات سبک و سنگین استان کرمانشاه 1402/08/11 1402/08/15
7259891 مناقصه اجاره ماشین آلات سبک و سنگین استان کرمانشاه 1402/08/10 1402/08/15
7253046 مناقصه خرید خدمات مشاوره جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک در بخش جنوبی تونل استان کرمانشاه 1402/08/09 1402/08/15
7248285 مناقصه خرید خدمات مشاوره جهت انجام مطالعات ژئوتکنیک در بخش جنوبی تونل پروژه خط یک قطار شهری استان کرمانشاه 1402/08/08 1402/08/15
7211418 مناقصه واگذاری تهیه و اجرای رنگ دو جزیی ترافیکی استان کرمانشاه 1402/07/27 1402/08/03
7172222 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل: 1- نصب تجهیزات ایمنی ترافیکی 2- واگذاری خدمات نقلیه ماشین آلات سبک شهرداری استان کرمانشاه 1402/07/18 1402/07/22
7171949 مناقصه واگذاری اجاره ماشین آلات سبک و سنگین استان کرمانشاه 1402/07/18 1402/07/24
7167373 مناقصه 2 ردیف مناقصه شامل : 1- نصب تجهیزات ایمنی ترافیکی 2- واگذاری خدمات نقلیه ماشین آلات سبک شهرداری استان کرمانشاه 1402/07/17 1402/07/22
7167354 مناقصه اجاره ماشین آلات سبک و سنگین استان کرمانشاه 1402/07/17 1402/07/24
7153520 مناقصه واگذاری تهیه خرید و حمل 660 شاخه لوله بتنی 2٫5 متری سایز 1800 استان کرمانشاه 1402/07/13 1402/07/17
7152229 مناقصه واگذاری تهیه خرید و حمل660 شاخه لوله بتنی 2٫5 متری سایز 1800 استان کرمانشاه 1402/07/12 1402/07/17
7050361 مناقصه مشارکت بخش خصوصی دارای اراضی با کاربریهای مختلف نسبت به احداث شهر خودرو استان کرمانشاه 1402/06/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 59