مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5972765 مناقصه خرید خدمات مشاوره اصلاح ضوابط و بروز رسانی طرح تفضیلی شهر 1401/09/01 1401/09/05
5814171 مناقصه انتخاب مشاور خرید خدمات مشاوره اصلاح ضوابط و بروزرسانی طرح تفصیلی شهر 1401/07/28 1401/08/04
5811045 مناقصه انتخاب مشاور خرید خدمات مشاوره اصلاح ضوابط و بروزرسانی طرح تفصیلی شهر 1401/07/27 1401/08/04
5769967 مناقصه خرید خدمات مشاوره مطالعات طرح جامع حمل ونقل وترافیک 1401/07/18 1401/07/24
5765038 مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی 1401/07/17 1401/07/21
5764782 مناقصه خرید خدمات مشاوره مطالعات طرح جامع حمل ونقل وترافیک 1401/07/17 1401/07/24
5763228 مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی 1401/07/16 1401/07/21
5763202 مناقصه خرید 72 عدد تیر بتنی 11 متری 1401/07/16 1401/07/19
5730675 مناقصه خرید 2 عدد تیربتنی 11 متری 1401/07/07 1401/07/11
5730650 مناقصه خرید 72 عدد تیر بتنی 11 متری 1401/07/07 1401/07/11
5728635 مناقصه خرید 72 عدد تیر بتنی 11 متری 1401/07/06 1401/07/11
5660965 مناقصه خرید برد، تجهیزات و قطعات الکترونیک تقاطعات سطح شهر و قطعات تابلوهای الکترونیکی ترافیک 1401/06/15 1401/06/20
5652373 مناقصه اجرای تونل خط یک قطار شهری 1401/06/13 1401/06/21
5652055 مناقصه واگذاری تهیه و اجرای رنگ گرم ترافیکی 1401/06/13 1401/06/17
5600210 مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی 1401/05/29 1401/06/02
5558241 مناقصه پروژه های تهیه و اجرای آسفالت 1401/05/13 1401/05/15
5555181 مناقصه پروژه های تهیه و اجرای آسفالت 1401/05/12 1401/05/15
5517812 مناقصه عملیات آزاد سازی سراسری تصرفات بستر و حریم رودخانه 1401/05/04 1401/05/11
5505856 مناقصه پروژه های تهیه و اجرای آسفالت 1401/05/01 1401/05/05
5445599 مناقصه خرید خدمات مشاوره جهت بازنگری طرح تفضیلی 1401/04/16 1401/04/22
صفحه 1 از 55