مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام عملیات خرید و اجرای لوله انتقال خوراک گاز شیرین شامل بخش های خشکی و دریا طرح متانول 2 1398/10/07 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات خرید و اجرای لوله انتقال خوراک گاز شیرین ( شامل بخش های خشکی و دریا ) طرح متانو... 1398/09/30 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات خرید و اجرای لوله انتقال خوراک گاز شیرین شامل بخش های خشکی و دریا طرح متانول 2 1398/09/30 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی خدمات تعمیراتی، عمومی، پشتیبانی فنی، نیمه فنی و ساده 1398/06/02 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی خدمات تعمیراتی، عمومی، پشتیبانی فنی، نیمه فنی و ساده 1398/05/27 رجوع به آگهی
تامین نیروی انسانی (خدمات تعمیراتی، عمومی، پشتیبانی فنی، نیمه فنی و ساده) به تعداد تقریبی کل 650 نف... 1398/05/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات مهندسی طرح متانول 2 1397/12/19 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات مهندسی طرح متانول 2 1397/12/19 رجوع به آگهی
انجام عملیات مهندسی طرح متانول 2 1397/12/12 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات مهندسی طرح متانول 2 1397/12/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10