مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات برای مراکز بهداشتی - درمانی و رفاهی و خدماتی، ورزشگاه ها و اردوگاه ها و کانون پرورشی 1398/02/10 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی اداره 1389/01/23 1389/02/07
واگذاری امور خدماتی 1389/01/18 1389/02/02
واگذاری امور خدماتی مدارس 1388/06/26 1388/07/10
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب 1388/06/26 1388/07/10
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب 1388/06/23 1388/07/07
واگذاری امور خدماتی مدارس 1388/06/23 1388/07/07
واگذاری امور خدماتی اداره 1388/01/19 1388/02/03
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب معلمان 1387/07/28 1387/08/13
واگذاری سرویس ایاب و ذهاب 1387/07/23 1387/08/08
صفحه 1 از 2