مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری کلیه امور خدماتی، نظافتی، باربری، نامه رسانی و امور مرتبط خود در ادارات 1398/03/23 1398/03/26
واگذاری کلیه امور خدماتی، نظافتی، باربری، نامه رسانی و امور مرتبط خود در ادارات 1398/03/22 1398/03/26
واگذاری امور خدمات، نظافت، باربری ونامه رسانی و امور مرتبط 1398/03/22 1398/03/26
واگذاری کلیه امور خدماتی، نظافتی، باربری، نامه رسانی و امور مرتبط 1398/03/02 1398/03/04
واگذاری کلیه امور خدماتی، نظافتی، باربری، نامه رسانی و امور مرتبط خود در ادارات و شهرستان های تابعه 1398/02/31 1398/03/04
واگذاری کلیه امور خدماتی، نظافتی، باربری، نامه رسانی و امور مرتبط خود را در ادارات 1397/02/31 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امور خدماتی، نظافتی، باربری، نامه رسانی و امور مرتبط خود را در ادارات 1397/02/30 رجوع به آگهی
جذب بازاریاب بخش خصوصی 1396/04/15 رجوع به آگهی
واگذاری کلیه امور خدماتی، نظافتی، باربری، نامه رسانی و امور مرتبط در ادارات 1395/11/12 1395/11/21
واگذاری کلیه امور خدماتی، نظافتی، باربری، نامه رسانی 1395/11/11 1395/11/21
صفحه 1 از 3