کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4860751 مناقصه طرح ابرسانی مجتمع استان خراسان رضوی 1400/11/19 1400/11/20
4859583 مناقصه آبرسانی شهر استان خراسان رضوی 1400/11/18 1400/11/18
4859552 مناقصه طرح ابرسانی مجتمع استان خراسان رضوی 1400/11/18 1400/11/23
4820543 مناقصه طرح ابرسانی فاز4 مجتمع استان خراسان رضوی 1400/11/12 1400/11/19
4798035 مناقصه عمومی یک مرحله ای برونسپاری فعالیت های بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین شهرستان ششتمد استان خراسان رضوی 1400/11/12 1400/11/17
4733378 مناقصه طرح ارتقاء کیفی آب شرب استان خراسان رضوی 1400/10/28 1400/11/05
4733304 مناقصه تعمیر انواع الکتروپمپ های چاهها و ایستگاههای پمپاژ در سطح تأسیسات آب و فاضلاب استان خراسان رضوی 1400/10/28 1400/11/04
4726206 مناقصه تهیه لوله و اجرای بخشی از خطوط انتقال فاضلاب استان خراسان رضوی 1400/10/26 1400/10/30
4715279 مناقصه طرح عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه استان خراسان رضوی 1400/10/21 1400/10/27
4675585 مناقصه لوله یو پی وی سی مشبک استان خراسان رضوی 1400/10/08 1400/10/15
4664916 مناقصه برق رسانی به چاه های آب شرب استان خراسان رضوی 1400/10/05 1400/10/09
4566916 مناقصه خرید لوله یو پی وی سی مشبک استان خراسان رضوی 1400/09/10 1400/09/16
4527029 مناقصه طرح آبرسانی استان خراسان رضوی 1400/09/03 1400/09/13
4526305 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی به شهر فریمان ( احداث مخزن 10000 متر مکعبی و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاههای قلندرآباد) استان خراسان رضوی 1400/09/03 1400/09/09
4514455 مناقصه کامیون بنز آکسور استان خراسان رضوی 1400/08/30 1400/09/06
4502204 مناقصه عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب استان خراسان رضوی 1400/08/25 1400/09/02
4486278 مناقصه خدمات پیمانکاری استان خراسان رضوی 1400/08/20 1400/08/27
4478535 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن استان خراسان رضوی 1400/08/17 1400/08/23
4446286 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن PE100 در سایزهای 90 و 125 و 250 میلی متر مورد استفاده در گلبهار استان خراسان رضوی 1400/08/10 1400/08/16
4435352 مناقصه آبرسانی مجتمع استان خراسان رضوی 1400/08/06 1400/08/12
صفحه 1 از 48