مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه لوله و اجرای بخشی از خطوط انتقال فاضلاب 1400/10/26 1400/10/30
مناقصه طرح عملیات حفاری، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ چاه 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه لوله یو پی وی سی مشبک 1400/10/08 1400/10/15
مناقصه برق رسانی به چاه های آب شرب 1400/10/05 1400/10/09
مناقصه خرید لوله یو پی وی سی مشبک 1400/09/10 1400/09/16
مناقصه طرح آبرسانی 1400/09/03 1400/09/13
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی به شهر فریمان ( احداث مخزن 10000 متر مکعبی و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاههای قلندرآباد) 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه کامیون بنز آکسور 1400/08/30 1400/09/06
مناقصه عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب 1400/08/25 1400/09/02
مناقصه خدمات پیمانکاری 1400/08/20 1400/08/27
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1400/08/17 1400/08/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن PE100 در سایزهای 90 و 125 و 250 میلی متر مورد استفاده در گلبهار 1400/08/10 1400/08/16
مناقصه آبرسانی مجتمع 1400/08/06 1400/08/12
مناقصه طرح احداث سیستم تصفیه بخشی از آب شرب و بهداشتی شهر 1400/07/19 1400/07/25
مناقصه تجهیز و اجرای خط جمع آوری آب چاه 1400/07/08 1400/07/14
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی روستا 1400/07/04 1400/07/17
مناقصه برونسپاری فعالیت های بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 1400/06/22 1400/06/28
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن 1400/06/18 1400/06/24
مناقصه لوله یو پی وی سی 1400/06/18 1400/06/24
مناقصه احداث سیستم بخشی از آب شرب و بهداشتی 1400/06/13 1400/06/17
صفحه 1 از 48