مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات حمل وتعمیرانواع الکتروپمپ های چاهاوایستگاهای پمپاژ 1398/07/21 1398/07/25
واگذاری عملیات حمل و تعمیر انواع الکتروپمپ های چاهها و ایستگاههای پمپاژ درکل استان 1398/07/21 1398/07/25
تجدیدواگذاری امورراهبری ونگهداری تاسیسات آب وفاضلاب روستاها 1398/06/25 1398/06/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدواگذاری امورراهبری ونگهداری تاسیسات آب وفاضلاب روستاهای شهرستان سرخس 1398/06/25 1398/06/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدواگذاری امورراهبری ونگهداری تاسیسات آب وفاضلاب روستاهای شهرستان خواف 1398/06/25 1398/06/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدواگذاری امورراهبری ونگهداری تاسیسات آب وفاضلاب روستاهای شهرستان خوشاب 1398/06/25 1398/06/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدواگذاری امورراهبری ونگهداری تاسیسات آب وفاضلاب روستاهای شهرستان جغتای 1398/06/25 1398/06/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدواگذاری امورراهبری ونگهداری تاسیسات آب وفاضلاب روستایی بخش رضویه شهرست... 1398/06/24 1398/06/27
تجدید واگذاری امورراهبری ونگهداری تاسیسات آب وفاضلاب روستایی 1398/06/24 1398/06/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدواگذاری امورراهبری ونگهداری تاسیسات آب وفاضلاب بخش گوجگی وتبادکان شهرس... 1398/06/24 1398/06/27
صفحه 3 از 75