مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
در نظر دارد به منظور بررسی مشکلات ، تنگناها و مرتفع نمودن موانع و ایجاد بستر 1387/07/14 1387/07/18
اجرای شبکه گاز شهرک 1387/07/07 1387/07/23
مطالعه ، توپوگرافی ، نقشه برداری و طراحی فاز توسعه شهرک 1387/07/03 1387/07/10
نقشه برداری و طراحی فاز توسعه شهرک 1387/07/03 1387/07/10
احداث ساختمان نگهبانی شهرک 1387/06/11 1387/06/27
تکمیل گازرسانی به شهرک 1387/05/30 1387/06/18
احداث منبع زمینی بتونی 1387/05/28 1387/06/12
احداث منبع زمینی بتونی 1387/05/28 1387/06/12
اجرای خط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ 1387/04/12 1387/04/30
اجرای خط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ 1387/04/06 1387/04/23
صفحه 18 از 19