مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انتخاب عامل توسعه خوشه چاقو 1397/11/15 1397/11/21
واگذاری اجرای پروژه های تکمیل اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت ریزی و جدولگذاری معابر شهرک صنعتی و اجرای... 1397/11/03 1397/11/06
واگذاری اجرای پروژه های تکمیل اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت ریزی و جدولگذاری معابر و اجرای عملیات خاک... 1397/11/01 1397/11/06
واگذاری بازنگری گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی 1397/10/04 1397/10/06
واگذاری بازنگری گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک صنعتی 1397/10/01 1397/10/06
پروژه توسعه خوشه کسب و کار 1397/09/26 رجوع به آگهی
پروژه توسعه خوشه کسب و کار 1397/09/24 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای عملیات خاکی معابر شهرک صنعتی، عملیات اجرای فونداسیون و ساخت مخزن فلزی - عملیات اجرای ا... 1397/09/12 رجوع به آگهی
اجرای انشعابات فاضلاب-عملیات اجرای فونداسیون و ساخت مخزن فلزی 1397/09/11 1397/09/15
عملیات اجرای سیستم ابیاری قطره ای در شهرک صنعتی و اجرای عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه و... 1397/09/11 1397/09/15
صفحه 2 از 20