مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات مشاوره مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی 1397/11/23 رجوع به آگهی
انتخاب عامل توسعه خوشه چاقو 1397/11/17 1397/11/21
خرید خدمات مشاوره پروژه توسعه خوشه کسب و کار چاقو 1397/11/15 1397/11/21
انتخاب عامل توسعه خوشه چاقو 1397/11/15 1397/11/21
واگذاری اجرای پروژه های تکمیل اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت ریزی و جدولگذاری معابر شهرک صنعتی و اجرای... 1397/11/03 1397/11/06
واگذاری اجرای پروژه های تکمیل اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت ریزی و جدولگذاری معابر و اجرای عملیات خاک... 1397/11/01 1397/11/06
واگذاری بازنگری گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی 1397/10/04 1397/10/06
واگذاری بازنگری گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک صنعتی 1397/10/01 1397/10/06
پروژه توسعه خوشه کسب و کار 1397/09/26 رجوع به آگهی
پروژه توسعه خوشه کسب و کار 1397/09/24 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 21