مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل گازرسانی به شهرک 1387/05/30 1387/06/18
احداث منبع زمینی بتونی 1387/05/28 1387/06/12
احداث منبع زمینی بتونی 1387/05/28 1387/06/12
اجرای خط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ 1387/04/12 1387/04/30
اجرای خط انتقال آب و ایستگاه پمپاژ 1387/04/06 1387/04/23
اجرای ابروی دالی همسطح و... 1387/02/07 1387/02/23
واگذاری اجرای هر یک از پروژه های زیر به شرح مندرج 1387/02/07 1387/02/23
ساخت پکیج فلزی و... 1387/02/07 1387/02/28
واگذاری امور خدماتی نیروی انسانی 1387/02/07 1387/02/21
طراحی شبکه های توزیع گاز 1387/02/07 1387/02/22
صفحه 20 از 21