مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور چاپ و تکثیر، آبدارخانه و ارائه خدمات عمومی مراقبت و نگهداری فضای سبز شهرک های صنعتی است... 1397/03/06 1397/03/11
اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه ایستگاه 1397/02/26 1397/02/28
اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه ایستگاه 1397/02/24 1397/02/28
واگذاری اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت ریزی و جدول گذاری معابر شهرک های صنعتی و اجرای عملیات خاکی، ز... 1397/02/22 1397/02/25
واگذاری اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت ریزی و جدول گذاری و معابر شهرک های صنعتی و اجرای عملیات خاکی و... 1397/02/18 1397/02/25
عملیات اجرای سردب شهرک صنعتی و عملیات زیرسازی، آسفالت ریزی و لکه گیری معابر شهرک صنعتی و ... 1396/12/08 1396/12/11
عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر شهرک صنعتی و عملیات تامین برق ناحیه صنعتی 1396/12/05 1396/12/11
عملیات اجرای سردب شهرک صنعتی و عملیات زیرسازی، آسفالت ریزی و لکه گیری معابر شهرک صنعتی و ... 1396/12/05 1396/12/11
واگذاری اجرای پروژه های: تکمیل ساختمان کسب و کار شهرک صنعتی و اجرای دیوار بتنی مسلح در محل دپوی پسما... 1396/10/26 1396/10/29
واگذاری اجرای پروژه های: تکمیل ساختمان کسب و کار شهرک صنعتی و اجرای دیوار بتنی مسلح در محل دپوی پسما... 1396/10/24 1396/10/29
صفحه 4 از 21