مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات تهیه و تامین کالا و اجرای شبکه توزیع و خط لوله تغذیه گازو احداث شبکه روستایی و اجرای جدولگذار... 1396/10/09 1396/10/12
واگذاری پروژه های عملیات تهیه و تامین کالا و اجرای شبکه توزیع و خط لوله تغذیه گاز، احداث شبکه روشنای... 1396/10/05 1396/10/12
عملیات جدولگذاری معابر، اجرای انشعابات، حفاری، لوله گذاری و پمپاژ چاه و ... 1396/07/18 1396/07/20
انتخاب مشاور و ارزیابی کیفی جهت کنترل کیفی پروژه های در حال اجرا در شهرکهای صنعتی 1396/07/18 1396/07/20
انتخاب مشاور و ارزیابی کیفی جهت کنترل کیفی پروژه های در حال اجرا در شهرکهای صنعتی 1396/07/15 1396/07/20
عملیات جدولگذاری معابر، اجرای انشعابات، حفاری، لوله گذاری و پمپاژ چاه و ... 1396/07/15 1396/07/20
طراحی و اجرای واحدهای خدماتی -کارگاهی ناحیه صنعتی به روش epc 1396/07/01 رجوع به آگهی
(انتخاب مشاور - ارزیابی کیفی)طراحی و اجرای واحدهای خدماتی -کارگاهی ناحیه صنعتی به روش epc 1396/06/25 رجوع به آگهی
( انتخاب مشاور - ارزیابی کیفی) مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک 1396/05/24 رجوع به آگهی
راهبری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب و اجرای عملیاتی خاکی فاز 2 1396/05/07 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 21