مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
راهبری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب ـ اجرای عملیات خاکی 1396/04/31 1396/05/09
عملیات آسفالت ریزی معابر در شهرک صنعتی خدابنده -عمیات نصب شیرهای آتش نشانی-عملیات اجرای پل فلزی- عمل... 1396/03/31 1396/04/03
عملیات آسفالت ریزی معابر در شهرک صنعتی،عمیات نصب شیرهای آتش نشانی در شهرکهای صنعتی و.... 1396/03/28 1396/04/03
اجرای عملیات خاکی و کانال و شرکت توزیع آب 1396/03/25 1396/03/28
اجرای عملیات خاکی و کانال و شرکت توزیع آب 1396/03/22 1396/03/28
واگذاری اجرای عملیات خاکی و کانال هدایت سیلاب 1396/02/23 1396/02/28
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک 1396/02/23 1396/02/26
واگذاری اجرای عملیات خاکی و کانال هدایت سیلاب 1396/02/20 1396/02/28
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک 1396/02/20 1396/02/26
امور حمل و نقل، ارائه خدمات عمومی، نظافت و نگهداری فضای سبز 1395/12/22 1395/12/25
صفحه 6 از 21