مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات خاکی و کانال و شرکت توزیع آب 1396/03/25 1396/03/28
اجرای عملیات خاکی و کانال و شرکت توزیع آب 1396/03/22 1396/03/28
واگذاری اجرای عملیات خاکی و کانال هدایت سیلاب 1396/02/23 1396/02/28
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک 1396/02/23 1396/02/26
واگذاری اجرای عملیات خاکی و کانال هدایت سیلاب 1396/02/20 1396/02/28
مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث شهرک 1396/02/20 1396/02/26
امور حمل و نقل، ارائه خدمات عمومی، نظافت و نگهداری فضای سبز 1395/12/22 1395/12/25
امور حمل و نقل، ارائه خدمات عمومی، نظافت و نگهداری فضای سبز 1395/12/18 1395/12/25
عملیات احداث منبع هوایی 100 متر مکعبی - احداث شبکه 20 کیلوولت - عملیات حفاری و لوله گذاری و پمپاژ 1395/12/07 1395/12/09
عملیات احداث منبع هوایی 100 متر مکعبی - احداث شبکه 20 کیلوولت شهرک-عملیات حفاری و لوله گذاری و پمپاژ 1395/12/02 1395/12/09
صفحه 6 از 20