مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای عملیات زیر سازی و آسفالت ریزی و جدول گذاری معابر شهرک های صنعتی و اجرای عملیات خاکی، ز... 1397/02/22 1397/02/25
واگذاری اجرای عملیات زیرسازی، آسفالت ریزی و جدول گذاری و معابر شهرک های صنعتی و اجرای عملیات خاکی و... 1397/02/18 1397/02/25
عملیات اجرای سردب شهرک صنعتی و عملیات زیرسازی، آسفالت ریزی و لکه گیری معابر شهرک صنعتی و ... 1396/12/08 1396/12/11
عملیات زیرسازی و آسفالت ریزی معابر شهرک صنعتی و عملیات تامین برق ناحیه صنعتی 1396/12/05 1396/12/11
عملیات اجرای سردب شهرک صنعتی و عملیات زیرسازی، آسفالت ریزی و لکه گیری معابر شهرک صنعتی و ... 1396/12/05 1396/12/11
واگذاری اجرای پروژه های: تکمیل ساختمان کسب و کار شهرک صنعتی و اجرای دیوار بتنی مسلح در محل دپوی پسما... 1396/10/26 1396/10/29
واگذاری اجرای پروژه های: تکمیل ساختمان کسب و کار شهرک صنعتی و اجرای دیوار بتنی مسلح در محل دپوی پسما... 1396/10/24 1396/10/29
عملیات تهیه و تامین کالا و اجرای شبکه توزیع و خط لوله تغذیه گازو احداث شبکه روستایی و اجرای جدولگذار... 1396/10/09 1396/10/12
واگذاری پروژه های عملیات تهیه و تامین کالا و اجرای شبکه توزیع و خط لوله تغذیه گاز، احداث شبکه روشنای... 1396/10/05 1396/10/12
عملیات جدولگذاری معابر، اجرای انشعابات، حفاری، لوله گذاری و پمپاژ چاه و ... 1396/07/18 1396/07/20
صفحه 7 از 23