مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6001181 مناقصه احداث زمین ورزشی 1401/09/09 1401/09/16
6001116 مناقصه احداث زمین ورزشی پارک 1401/09/09 1401/09/16
5990797 مناقصه خرید خدمات بهره برداری از ناوگان سازمان 1401/09/07 رجوع به آگهی
5979304 مناقصه تکمیل احداث ساختمان اداری 1401/09/03 1401/09/08
5976534 مناقصه واگذاری تهیه و اجرای لوله گذاری به منظور دفع آبهای سطحی بلوار 1401/09/02 1401/09/08
5974712 مناقصه ترمیم جداول فرسوده - تهیه و اجرای جداکننده های پل چهارم - همسان سازی درب منهولها 1401/09/02 1401/09/08
5974165 مناقصه تهیه و اجرای لوله گذاری به منظور دفع آبهای سطحی بلوار 1401/09/01 1401/09/08
5973094 مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل احداث ساختمان اداری 1401/09/01 1401/09/08
5972379 مناقصه تهیه و اجرای لوله گذاری به منظور دفع آبهای سطحی 1401/09/01 1401/09/08
5971772 مناقصه تهیه و اجرای لوله گذار به منظور دفع آبهای سطحی 1401/09/01 1401/09/08
5970605 مناقصه تکمیل احداث ساختمان اداری 1401/09/01 1401/09/08
5966798 مناقصه خرید یک دستگاه دیزل پمپ خود مکش 12 اینچ SP جهت سپتیک جنب پل سوداگر 1401/08/30 1401/09/07
5962604 مناقصه خرید یک دستگاه دیزل پمپ خودمکش 12 اینچ sp جهت سپتیک جنب پل 1401/08/29 رجوع به آگهی
5954308 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی زمین های ورزشی چمن مصنوعی 1401/08/25 1401/08/30
5954147 مناقصه ترمیم و احداث پیاده روسازی 1401/08/25 1401/08/30
5954097 مناقصه بهسازی پیاده رو با بتن دکوراتیو پارک 42 هکتاری 1401/08/25 1401/08/30
5953929 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی زمین ورزشی خیابان 1401/08/25 1401/08/30
5953610 مناقصه ترمیم و احداث پیاده روسازی - بهسازی زمین ورزشی - هسازی پیاده رو با بتن دکوراتیو - بهسازی زمین های چمن مصنوعی 1401/08/25 1401/08/30
5951953 مناقصه تهیه و نصب اسکلت فلزی المان شهدا واقع در پارک 1401/08/24 1401/08/29
5949679 مناقصه سرمایه گذار جهت احداث شهربازی بزرگ 1401/08/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 115