مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری نگهداری نهال در دو طرف جاده 1400/10/11 1400/10/15
مناقصه واگذاری نگهداری ۶۰/۰۰۰ اصله نهال در دو طرف جاده 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری 60000 اصله نهال 1400/10/10 1400/10/15
مناقصه واگذاری نگهداری 60.000 اصله نهال 1400/10/09 1400/10/15
مناقصه تعمیر و نگهداری سامانه های ترافیکی هوشمند 1400/09/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث سپتیک 1400/09/14 1400/09/22
مناقصه احداث سپتیک بلوار 1400/09/13 1400/09/22
مناقصه طراحی، تولید پیاده سازی ، راه اندازی و پشتیبانی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی شهروندی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تعداد ۸۲ دستگاه الکتروپمپ لجن کش ( 4و 6 و ۸و۱۲ اینچ) با متعلقات مورد نیاز 1400/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آسفالت معابر زیر سازی شده 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری آسفالت معابر زیر سازی شده در سطح مناطق 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه لکه گیری و ترمیم سطوح آسفالتی 1400/08/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید الکتروپمپ لجن کش ( 4و 6 و ۸و۱۲ اینچ) با متعلقات مورد نیاز جهت نصب ایستگاه های پمپاژ دفع آبهای سطحی 1400/08/19 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای لوله گذاری تحت فشار از ایستگاه پمپاژ - احداث سپتیک بلوار -اجرای خط تحت فشار خروجی ایستگاه و... 1400/08/19 1400/08/29
مناقصه تعمیر و نگهداری سامانه های ترافیکی 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداری سامانه های ترافیکی 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداری سامانه های ترافیکی هوشمند 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداری سامانه های ترافیکی هوشمند 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداری سامانه های ترافیکی هوشمند 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری سامانه های ترافیکی هوشمند 1400/08/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 100