کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7408269 مناقصه اصلاحات هندسی دور برگردان پل نهم ضلع جنوبی استان خوزستان 1402/09/15 1402/09/21
7401187 مناقصه اصلاحات هندسی دور برگردان پل استان خوزستان 1402/09/13 1402/09/21
7397758 مناقصه احداث پل عابر پیاده واقع در بلوار استان خوزستان 1402/09/12 1402/09/18
7397724 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل عابر پیاده واقع در بلوار گلستان روبروی گلستان روبروی ورزشگاه تختی استان خوزستان 1402/09/12 1402/09/18
7392649 مناقصه واگذاری احداث پل عابر پیاده استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/18
7392427 مناقصه واگذاری احداث پل عابر پیاده استان خوزستان 1402/09/11 1402/09/18
7386236 مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی پیاده رو دو طرف خیابان شیخ بهاء شمالی حد فاصل خیابان انقلاب تا بلوار قدس در حوزه خدماتی منطقه 6 شهرداری استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/14
7382875 مناقصه بهسازی پیاده روهای دو طرف خیابان استان خوزستان 1402/09/08 1402/09/14
7381896 مناقصه احداث طبقه اول و تکمیل ساختمان اداری استان خوزستان 1402/09/07 1402/09/08
7380461 مناقصه واگذاری پروژه ترمیم جداول و پیاده رو استان خوزستان 1402/09/07 1402/09/12
7379756 مناقصه احداث طبقه اول و تکمیل ساختمان اداری شهرداری استان خوزستان 1402/09/07 1402/09/08
7379508 مناقصه ترمیم جداول خیابان اصلی استان خوزستان 1402/09/07 1402/09/12
7377810 مناقصه تعمیرات و راه اندازی پمپ خودمکش دیزلی SP استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/09
7375814 مناقصه عمومی یک مرحله ای شبکه توزیع آب خام واقع در سطح منطقه 2 شهرداری استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/09
7375813 مناقصه عمومی یک مرحله ای شبکه توزیع آب خام واقع در سطح منطقه 2 شهرداری استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/09
7375791 مناقصه عمومی یک مرحله ای شبکه توزیع آب خام واقع در حوزه خدماتی منطقه 1 شهرداری استان خوزستان 1402/09/06 1402/09/09
7367726 مناقصه شبکه توزیع آب خام استان خوزستان 1402/09/04 1402/09/09
7367021 مناقصه شبکه توزیع آب خام استان خوزستان 1402/09/04 1402/09/09
7366933 مناقصه تعمیرات و راه اندازی پمپ خود مکش دیزلی استان خوزستان 1402/09/04 1402/09/09
7366534 مناقصه تعمیرات و راه اندازی پمپ خود مکش استان خوزستان 1402/09/04 1402/09/09
صفحه 1 از 138