مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداری تأسیسات شبکه 1400/10/28 1400/11/05
مناقصه واگذاری امور نگهبان سرایداری 1400/10/28 1400/11/05
مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداری تأسیسات بیمارستان 1400/10/28 1400/11/05
مناقصه واگذاری بهسازی عایق رطوبتی سازمان مرکزی 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین امنیت انتظامی خوابگاه های دانشجویی 1400/10/12 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبان سرایداری شبکه 1400/10/08 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری تأسیسات بیمارستان 1400/10/08 1400/10/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری و نگهداری تأسیسات شبکه 1400/10/08 1400/10/13
مناقصه پروژه تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت شهری 1400/10/05 1400/10/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل مرکز بهداشت شهری نیمه تمام شهرستان اندیکا 1400/10/05 1400/10/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه شرکت های دارای صلاحیت رتبه 5 ابنیه و 5 تاسیسات 1400/09/30 1400/10/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات و تنظیفات، امور نگهبانی و امور تاسیسات 1400/09/28 1400/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی بیمارستان 1400/09/28 1400/10/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبانی بیمارستان 1400/09/28 1400/10/05
مناقصه اجرای سازه ساختمان 1400/09/22 1400/09/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین امنیت انتظامی خوابگاهای دانشجویی 1400/09/17 1400/09/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویی 1400/09/17 1400/09/20
مناقصه پروژه تکمیل پایگاه سلامت 1400/09/15 1400/09/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور نگهبان سرایداری شبکه بهداشت و درمان گتوند 1401-1400 1400/09/03 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب بیمارستان سوانح و سوختگی درسال 1400 1400/09/02 1400/09/06
صفحه 1 از 22