مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای طرح حفاری و کابلکشی فیبر نوری BTS 1400/09/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سیم سیاه دوبل هوایی و کابل های 2/06 ، 4/06 ، 6/06 و 10/06 هوایی بدون مهار 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سیم سیاه دوبل هوایی و کابل های 2/06 ، 4/06 ، 6/06 و 10/06 هوایی بدون مهار 1400/09/21 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سیم سیاه دوبل هوایی و کابلهای 06/2 - 06/4 - 06/6 و 06/10 هوایی بدون مهار 1400/09/18 1400/09/02
مناقصه خرید 250 عدد درب حوضچه بتونی گرد جهت مرکز استان 1400/09/15 1400/09/20
مناقصه اجرای طرح حفاری و کابلکشی فیبر نوری BTS 1400/09/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح حفاری و کابلکشی فیبر نوری BTS سایتهای فاز 6 و 7 سیار در سطح استان 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه خرید لوازم شبکه شامل جعبه پست پلیمری ، مفصل حرارتی ، کنکتور زرد عدسی ، ماژول 25 زوجی و روکش تعمیری 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح فیبر نوری BTS سایت های فاز ۶ و ۷ سیار شهرستان ها 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه انتخاب پیمانکار 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح فیبر نوری BTS سایتها 1400/08/10 1400/08/20
مناقصه انتخاب پیمانکار 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کارت روتر ـ BP51-2X10GBase LAN/WAN - SFP+ - EMODOL 2X X 7 H 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح ارتباط فیبر نوری 1400/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه طرح تکمیل فیبر نوری BTS 1400/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طرح ارتباط فیبرنوری 1400/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه طرح تکمیل فیبر نوری bts سایت های فاز 6 و 7 سیار 1400/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح ارتباط فیبر نوری مسیر 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه طرح تکمیل فیبر نوری bts سایت های فاز 6 و 7 سیار 1400/07/19 1400/07/28
مناقصه اجرای طرح ارتباط فیبر نوری 1400/07/19 1400/07/28
صفحه 1 از 100