مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری سلف سرویس دانشجویی 1398/06/04 رجوع به آگهی
سلف سرویس دانشجویی 1398/05/05 رجوع به آگهی
امور خدماتی و تنظیفات 1398/03/27 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدماتی و تنظیفات 1398/03/04 رجوع به آگهی
نگهداری فضای سبز 1398/02/09 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری فضای سبز 1398/02/09 رجوع به آگهی
واگذاری رستوران دانشجویی جهت تهیه، طبخ و توزیع غذا 1397/05/21 رجوع به آگهی
واگذاری رستوران دانشجویی جهت تهیه، طبخ و توزیع غذا 1397/05/21 رجوع به آگهی
واگذاری مکان های (رستوران دانشجویی جهت تهیه ، طبخ و توزیع غذا، غرفه انتشارات، بوفه دانشجویی (سیب) ،... 1397/04/17 رجوع به آگهی
ـ نگهداری فضای سبز ـ امور خدماتی و تنظیفات 1397/01/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18