مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات 1399/05/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات 1399/05/01 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری تاسیسات 1399/04/04 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری سلف سرویس دانشجویی 1398/06/04 رجوع به آگهی
مناقصه سلف سرویس دانشجویی 1398/05/05 رجوع به آگهی
مناقصه امور خدماتی و تنظیفات 1398/03/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدماتی و تنظیفات 1398/03/04 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری فضای سبز 1398/02/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز 1398/02/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رستوران دانشجویی جهت تهیه، طبخ و توزیع غذا 1397/05/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رستوران دانشجویی جهت تهیه، طبخ و توزیع غذا 1397/05/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری مکان های (رستوران دانشجویی جهت تهیه ، طبخ و توزیع غذا، غرفه انتشارات، بوفه دانشجویی (سیب) ، پارکینگ دانشجویی) 1397/04/17 رجوع به آگهی
مناقصه ـ نگهداری فضای سبز ـ امور خدماتی و تنظیفات 1397/01/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کفپوش سالن ورزشی خود 1396/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید کفپوش سالن ورزشی 1396/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز ـ امور خدماتی و تنظیفات 1396/09/07 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات سرویس و نگهداری سیستم های مکانیکی و الکتریکی 1396/01/21 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس ایاب و ذهاب 1395/07/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری رستوران آزاد (زیتون) 1395/06/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9