مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای حدود 1500 متر مربع اسفالت خیابان 1388/03/13 1388/03/28
واگذاری انجام امور خدماتی 1388/02/21 1388/03/05
واگذاری تکمیل ساختمان آتش نشانی 1388/02/10 1388/02/27
واگذاری تکمیل ساختمان آتش نشانی 1388/01/30 1388/02/14
واگذاری اجرای ادامه دیواره حفاظتی خیابان 1387/09/24 1387/10/09
واگذاری زیرسازی خیابان استادیوم 1387/05/21 1387/06/05
واگذاری عملیات لکه گیری با آسفالت 1387/05/06 1387/05/21
واگذاری امور خدماتی - کارگری 1387/02/21 1387/03/06
واگذاری اجرای اگو با قطر 0/8 متر 1387/01/21 1387/02/05
صفحه 3 از 3