مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید یک دستگاه سرند دوار 1398/03/23 رجوع به آگهی
حفر کانالی به طول 1500 متر، عرض و عمق یک و نیم متر در اطراف کارخانه به منظور تمهیدات امنیتی 1397/12/20 رجوع به آگهی
حفر کانالی به طول 1500 متر، عرض و عمق یک و نیم متر در اطراف کارخانه 1397/12/08 رجوع به آگهی
جهت توسعه جایگاه دفن زباله و تامین خاک برای خاکریزی ترانشه در محل کارخانه با موقعیت محیطی تا حدودی س... 1397/11/23 رجوع به آگهی
جهت توسعه جایگاه دفن زباله و تامین خاک برای خاکریزی ترانشه در محل کارخانه با موقعیت محیطی تا حدودی س... 1397/11/07 رجوع به آگهی
فراخوان مشارکت جهت تکمیل بخشی از چرخه مواد قابل بازیافت موجود در زباله خانگی 1393/05/28 1393/06/03
واگذاری خرید و نصب مخزن گاز مایع در محل کارخانه 1390/10/13 1390/10/19
خرید و نصب مخزن گاز مایع 1390/09/26 1390/10/02
واگذاری ساخت ساختمان اداری 1389/03/08 1389/03/23
واگذاری ساخت ساختمان اداری خود در محدوده سایت بازیافت 1389/02/30 1389/03/14
صفحه 1 از 3