کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7354192 مناقصه نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ستاد ومراکز تابعه استان تهران 1402/08/30 رجوع به آگهی
7349915 مناقصه نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ستاد ومراکز تابعه استان تهران 1402/08/29 رجوع به آگهی
7345538 مناقصه خرید و اجرای ایمن سازی 26 سایت موبایل در سطح استان استان تهران 1402/08/28 رجوع به آگهی
7305443 مناقصه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و نگهداری اماکن رفاهی استان تهران، استان مازندران 1402/08/24 رجوع به آگهی
7305023 مناقصه اجرای عملیات جابجایی تاسیسات استان تهران 1402/08/24 رجوع به آگهی
7296928 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز و عملیات نگهداری اماکن رفاهی استان تهران، استان مازندران 1402/08/22 رجوع به آگهی
7296107 مناقصه واگذاری انجام امور نگهداری و پشتیبانی فنی امر تاسیسات مراکز و ساختمانهای خود استان تهران 1402/08/22 رجوع به آگهی
7285201 مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز و عملیات نگهداری اماکن رفاهی استان تهران، استان مازندران 1402/08/18 رجوع به آگهی
7261168 مناقصه نگهداری، بهینه و بازسازی شبکه فیبرنوری با تامین مصالح و ملزومات در مراکز تابعه (بصورت ترنکی) استان تهران 1402/08/11 رجوع به آگهی
7256716 مناقصه نگهداری، بهینه و بازسازی شبکه فیبرنوری با تامین مصالح و ملزومات در مراکز تابعه بصورت ترنکی استان تهران 1402/08/10 رجوع به آگهی
7216334 مناقصه اجرای پروژه نجما - شبکه فیبر نوری استان تهران 1402/07/30 رجوع به آگهی
7093567 مناقصه اجرای عملیات نگهداری و راهبری تاسیسات ساختمان ستادی و مراکز تابعه استان تهران 1402/07/06 رجوع به آگهی
7052066 مناقصه طرح کابلکشی فیبر نوری BTS همراه اول استان تهران 1402/06/27 رجوع به آگهی
7052063 مناقصه اجرای طرح توسعه عملیات پروژه- نجما شبکه فیبر نوری مارگارین استان تهران 1402/06/27 رجوع به آگهی
7038228 مناقصه عملیات نگهداری امور شبکه محور یک شامل مراکز مخابراتی استان تهران 1402/06/21 رجوع به آگهی
7038227 مناقصه اجرای عملیات نگهداری امور شبکه استان تهران 1402/06/21 رجوع به آگهی
7038226 مناقصه اجرای عملیات نگهداری امور شبکه محور استان تهران 1402/06/21 رجوع به آگهی
7038225 مناقصه اجرای عملیات نگهداری امور شبکه محور 5 شامل مراکز کم ظرفیت و پرظرفیت مراکز مخابرات استان تهران 1402/06/21 رجوع به آگهی
7038224 مناقصه اجرای عملیات نگهداری امور شبکه محور استان تهران 1402/06/21 رجوع به آگهی
7035906 مناقصه اجرای عملیات نگهداری امور شبکه محور 5 شامل مراکز کم ظرفیت و پرظرفیت مخابرات استان تهران 1402/06/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 48