مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای عملیات FTTH ورودی آبسرد و مجتمع سوله بحران وزرین، شورا، سازمان آب و شبکه بهداشت در محدوده مرکز مخابرات 1400/10/30 رجوع به آگهی
مناقصه طرح اجرای عملیات کابلکشی فیبر نوری BTS همراه اول 1400/10/29 1400/11/05
مناقصه طرح اجرای عملیات نصب و برگردان GPON556 کمرد صنعتی ترنکی 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه طرح اجرای عملیات کابلکشی فیبر نوری bts همراه اول 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه طرح نصب 3 دستگاه GPON 1400/10/26 1400/11/03
مناقصه طرح bts همراه اول 1400/10/26 رجوع به آگهی
مناقصه طرح اجرای عملیات کابلکشی فیبر نوری bts همراه اول 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه اجرای کابلکشی فیبر نوری bts همراه اول 1400/10/23 1400/10/29
مناقصه طرح اجرای عملیات کابلکشی فیبر نوری BTS همراه اول 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کابلکشی فیبر نوری bts همراه اول 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه اجرای کابلکشی فیبرنوری BTS همراه اول 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه طرح اجرای عملیات کابلکشی فیبر نوری bst همراه اول 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه اجرای کابلکشی فیبرنوری BTS همراه اول 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه طرح نصب و کابلکشی GPON59 جهت برگردان کافو 102 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای طرح FTTH 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه اجرای کابلکشی فیبر نوری bst همراه اول 1400/10/18 1400/10/22
مناقصه طراحی اجرای عملیات کابلکشی فیبرنوری BTS همراه اول 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه BTS همراه اول سایت 1400/10/13 1400/10/19
مناقصه اجرای عملیات کابلکشی فیبر ارتباطی 1400/10/06 رجوع به آگهی
مناقصه طرح کابلکشی فیبر نوری و کابل مسی و نصب ac 1400/10/05 1400/10/11
صفحه 1 از 41