مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیروی انسانی مورد نیاز 1398/10/17 1398/10/30
تامین نیروی انسانی مورد نیاز 1398/10/08 1398/10/30
واگذاری پسماند(جمع آوری زباله, تنظیف و لایروبی) طبق آنالیز بها 1398/07/14 1398/07/20
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر 1398/06/09 1398/07/01
واگذاری پسماند(جمع آوری زباله, تنظیف و لایروبی) 1398/04/26 1398/05/05
بهسازی و توسعه فضای سبز 1398/04/17 رجوع به آگهی
اجرای طرح های بهبود عبور و مرور درون شهری در سطح شهر 1398/04/17 1398/04/29
پسماند(جمع آوری زباله, تنظیف و لایروبی) 1398/04/17 1398/04/25
بهسازی معابر و آسفالت سطح شهر و توسعه فضای سبز و پارکهای عمومی در شهر 1398/04/17 1398/04/19
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر 1398/04/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22