مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/08/18 1400/08/27
مناقصه تامین نیروی انسانی 1400/08/15 1400/08/16
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز 1400/08/11 1400/08/27
مناقصه بهره برداری جایگاه CNG 1400/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه CNG 1400/07/19 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری جایگاه CNG 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه اجاره جایگاه CNG 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه عرصه و فروش گاز طبیعی فشرده CNG به خودروهای گازسوز با استفاده از تجهیزات منصوبه در جایگاه به همراه نگهداشت و تعمیرات 1399/10/09 1399/10/22
مناقصه واگذاری جمع آوری پسماند و تنظیف معابر شهری و لایروبی جداول 1399/10/09 1399/10/22
مناقصه واگذاری جمع آوری پسماند تنظیف معابر شهری و لایروبی جداول 1399/09/09 1399/09/22
مناقصه تامین نیروی انسانی 1399/08/21 1399/09/08
مناقصه بهره برداری جایگاه CNG 1399/08/21 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر 1399/08/17 1399/09/03
مناقصه واگذاری جمع آوری پسماند تنظیف معابر شهری و لایروبی جداول 1399/08/17 1399/09/03
مناقصه واگذاری جمع آوری پسماند تنظیف معابر شهری و لایروبی جداول 1399/08/06 1399/09/03
مناقصه واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز سطح شهر 1399/08/06 1399/09/03
مناقصه بهسازی کانال بتنی 1399/04/04 1399/04/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی کاال بتنی کوی ولایت شهر اندیمشک 1399/04/03 1399/04/05
مناقصه واگذاری جایگاه CNG 1399/03/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عرضه و فروش گاز طبیعی فشرده CNG به خودروهای گاز سوز با استفاده از تجهیزات منصوبه در جایگاه به همراه نگهداشت و تعمیرات 1399/03/19 1399/03/26
صفحه 1 از 13