مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه لولـه هـاى فلـزى/ زانوهـاى فلـزى/مهره هـاى فلـزى 1400/11/06 1400/11/18
مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای توانمند، متخصص و دارای تجربه در پروژه های به روز رسانی ( As-Built ) نقشه ها و مستندات فنی در واحدهای فرآیندی بهره برداری شده 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای توانمند، متخصص و دارای تجربه در پروژه های به روز رسانی ( As-Built ) نقشه ها و مستندات فنی در واحدهای فرآیندی بهره برداری شده 1400/10/23 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای توانمند، متخصص و دارای تجربه در پروژه های به روز رسانی ( As-Built ) نقشه ها و مستندات فنی در واحدهای فرآیندی بهره برداری شده 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه کابل جهت مصارف مخابراتی 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه متریال و اجرای کفپوش جهت کف کارگاه مرکزی تعمیرات پتروشیمی 1400/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات یدکی کمپرسور گازی برند burckhardt 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سرور 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه خرید PARTS FOR BURCKHARDT GAS COMPRESSOR 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه شیرهای صنعتی BALL VALVE 1400/08/09 رجوع به آگهی
مناقصه تامین شیرهای Ball Valve های کنترلی Critical Loop های پروژه ایمن سازی 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید قطعات یدکی کمپرسور گازی 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه شیرهای صنعتی BALL VALVE 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه خرید foam tank trolley 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه یک دستگاه Test Bench Machine 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت کربن رینگ های sealing کمپرسورهای اسکرو 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری ۹۰۰ عدد ماسک در سایزهای مختلف و ۵۰ عدد دستگاه تنفسی برند Drager 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یک دستگاه TEST BENCHMACHINE 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه ساخت داخل کربن رینگ مربوط به کمپرسور 1400/06/31 1400/07/17
مناقصه خرید دو دستگاه foam tank trolley 1400/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 21