مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابرات... 1399/08/03
احداث و بازسازی فونداسیون های تجهیزات و کانال کابل 1399/07/27 رجوع به آگهی
انجام عملیات نگهداری و تعمیرات سیستم های مخابرات و تله متری 1399/07/27 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی احداث و بازسازی فونداسيون هاي تجهیزات و کانال کابل در پست هاي استان خوزستان و ك... 1399/08/03
انجام عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش 1399/07/23 1399/07/28
ترمیم فونداسیون دکلهای خطوط انتقال و فوق توزیع 1399/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق... 1399/07/28
انجام عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت برق منطقه ای 1399/07/22 1399/07/28
انجام عملیات نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع 1399/07/21 رجوع به آگهی
ترمیم فونداسیون دکلهای خطوط انتقال و فوق توزیع 1399/07/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 286