کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7366631 مناقصه خرید و اجرای پوشش عایقی سیلیکونی استان خوزستان 1402/09/04 1402/09/07
7360495 مناقصه خرید و اجرای پوشش عایقی سیلیکونی استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/07
7358887 مناقصه خرید و اجرای پوشش عایقی سیلیکونی پست به صورت PC استان خوزستان 1402/09/01 1402/09/07
7343648 مناقصه واگذاری عملیات احداث پست موبیل 132/33 کیلو ولت استان خوزستان 1402/08/27 1402/08/29
7343466 مناقصه تامین امنیت اماکن، تاسیسات و خطوط انتقال نیرو استان خوزستان 1402/08/27 1402/08/29
7342882 مناقصه خرید 400 تن سیم هادی استان خوزستان 1402/08/27 1402/08/28
7310366 مناقصه واگذاری عملیات احداث پست موبیل 132/33 کیلو ولت استان خوزستان 1402/08/25 1402/08/29
7308297 مناقصه خرید 400 تن سیم هادی پر ظرفیت در یک استان خوزستان 1402/08/24 1402/08/28
7308262 مناقصه واگذاری طراحی، تامین تجهیزات تکمیلی و نصب، تست و راه اندازی پست 132/33 کیلوولت GIS دورق(EPC) استان خوزستان 1402/08/24 1402/08/27
7308188 مناقصه خرید برقگیر 230 کیلوولت استان خوزستان 1402/08/24 1402/08/27
7307430 مناقصه تامین امنیت اماکن، تاسیسات و خطوط انتقال نیرو استان خوزستان 1402/08/24 1402/08/29
7305524 مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین امنیت اماکن، تاسیسات و خطوط انتقال نیرو شرکت برق منطقه ای خوزستان توسط نیروی مسلح در گستره استان خوزستان استان خوزستان 1402/08/24 1402/08/29
7305348 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 400 تن سیم هادی پرظرفیت دریک استان خوزستان 1402/08/24 1402/08/28
7305315 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث پست موبیل 132/33 کیلوولت استان خوزستان 1402/08/24 1402/08/29
7295181 مناقصه واگذاری طراحی،تامین تجهیزات تکمیلی و نصب،تست و راه اندازی پست 132/33 کیلوولت GIS دورق(EPC) استان خوزستان 1402/08/21 1402/08/27
7295129 مناقصه خرید برقگیر 230 کیلوولت استان خوزستان 1402/08/21 1402/08/27
7292410 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید برقگیر 230 کیلوولت استان خوزستان 1402/08/21 1402/08/27
7292228 مناقصه نصب برج و سیم کشی خط 132 کیلوولت ورود و خروج آبشار-محمدآباد در پست میان آب (قطعه دوم) استان خوزستان 1402/08/21 1402/08/25
7292166 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طراحی،تامین تجهیزات تکمیلی و نصب،تست و راه اندازی پست 132/33 کیلوولت GIS دورق(EPC) استان خوزستان 1402/08/21 1402/08/27
7290158 مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه کانکس 2x2.5 استان خوزستان 1402/08/20 1402/08/22
صفحه 1 از 185