مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات بارگیری و حمل یک دستگاه ترانسفورماتور 400 کیلوولت با ظرفیت 315مگاولت 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل سبک 1400/10/29 1400/11/02
مناقصه مرمت و بازسازی پست 1400/10/28 1400/11/02
مناقصه انجام عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش 1400/10/28 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات حمل و نقل سبک 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت برق 1400/10/27 1400/11/02
مناقصه احداث فونداسیون -نصب برج و سیم کشی خط 132 کیلوولت دو مداره 1400/10/27 رجوع به آگهی
مناقصه احداث فونداسیون - نصب برج و سیم کشی ورود و خروج خط 132 کیلوولت 1400/10/26 1400/10/27
مناقصه عملیات بارگیری و حمل یک دستگاه آسانسور 400/132 کیلوولت 1400/10/25 1400/11/02
مناقصه مرمت و بازسازی پست 1400/10/25 1400/11/02
مناقصه بارگیری و حمل یک دستگاه ترانسفورماتور 400کیلوولت 1400/10/25 1400/11/02
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مرمت و بازسازی پست سربندر جدید (بخش سوم) 1400/10/25 1400/11/02
مناقصه احداث فونداسیون - نصب برج و سیم کشی ورود و خروج خط 132 کیلوولت 1400/10/22 1400/10/27
مناقصه احداث فونداسیون -نصب برج و سیم کشی خط 132 کیلوولت 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه مرمت و بازسازی پست 1400/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه مرمت و بازسازی ساختمان کنترل و محوطه پست 1400/10/21 رجوع به آگهی
مناقصه احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی خط 132کیلوولت دومداره 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی احداث فونداسیون، نصب برج و سیم کشی ورود و خروج خط 132کیلوولت جهان آرا-مقاومت در پست گمرک خرمشهر 1400/10/21 1400/10/27
مناقصه انجام خدمات نگهداری -پشتیبانی و توسعه شبکه -سخت افزار و وسایل جانبی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات حفظ و نگهداری فضای سبز اماکن عمومی و اداری 1400/10/20 1400/10/25
صفحه 1 از 154