مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت 1397/12/01 رجوع به آگهی
خرید کلید هوایی 33 کیلو ولت 1397/12/01 1397/12/04
خرید دربهای پلی ورود ساختمان اداری برق منطقه ای و خرید کابل مسی 240*1 میلیمتر مربع زره دار نیمه افشا... 1397/12/01 1397/12/09
احداث مسیرهای دسترسی و محوطه سازی انبار - احداث فونداسیون های بتنی انبار 1397/12/01 1397/12/08
واگذاری تعمیر اساسی چهاردستگاه ترانسفورماتور 132/33 کیلو ولت 27 مگاولت آمپر 1397/12/01 رجوع به آگهی
خرید دربهای پلی وود ساختمان اداری برق منطقه ای 1397/11/30 1397/12/09
فرید کابل مسی 240* 1 میلیمتر مربع زره دار نیمه افشان 1397/11/30 1397/12/09
نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت 1397/11/30 رجوع به آگهی
خرید کلید هوایی 33 کیلو ولت 1397/11/30 1397/12/04
واگذاری تعمیر اساسی چهاردستگاه ترانسفورماتور 132/33 کیلو ولت 27 مگاولت آمپر 1397/11/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 238