مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5999626 مناقصه خرید مفصل کابل 132 کیلو ولت 1401/09/09 1401/09/13
5999476 مناقصه عملیات ساختمانی و تاسیساتی 1401/09/09 1401/09/14
5998547 مناقصه خرید کابل 132 کیلوولت 1401/09/09 1401/09/13
5998361 مناقصه بروزرسانی سیستم اسکادا در 18 پست انتقال 1401/09/09 1401/09/13
5995731 مناقصه واگذاری: - عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 400/132 کیلوولت با ظرفیت 315 MVA - و یک دستگاه ترانسفورماتور 400/132 کیلوولت با ظرفیت 200 MVA 1401/09/08 1401/09/26
5994631 مناقصه خرید کابل های توسعه پست 400 کیلو ولت 1401/09/08 1401/09/12
5994277 مناقصه افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهای T1 و T2 و توسعه سه فیدر خروجی 33 کیلوولت در پست 1401/09/08 1401/09/14
5993879 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات ساختمانی و تاسیساتی توسعه پست 132کیلوولت 1401/09/08 1401/09/14
5993873 مناقصه عمومی یک مرحله ای افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهایT1 و T2 و توسعه سه فیدر خروجی 33کیلوولت در پست 1401/09/08 1401/09/14
5990442 مناقصه خرید کابل 132 کیلوولت 1401/09/07 1401/09/13
5990232 مناقصه بروزرسانی سیستم اسکادا در18 پست انتقال 1401/09/07 1401/09/13
5989909 مناقصه خرید مفصل کابل 132 کیلوولت 1401/09/07 1401/09/13
5989851 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کابل 132کیلوولت 1401/09/07 1401/09/13
5989849 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مفصل کابل 132کیلوولت 1401/09/07 1401/09/13
5989584 مناقصه بروز رسانی سیستم اسکادا در 18 پست انتقال 1401/09/07 1401/09/13
5986919 مناقصه واگذاری: - عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 400/132 کیلوولت با ظرفیت 315 MVA - بارگیری ، حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 400/132 کیلوولت با ظرفیت 200 MVA 1401/09/06 1401/09/26
5986262 مناقصه خرید کابل های توسعه پست 400 کیلو ولت 1401/09/06 1401/09/12
5985459 مناقصه خرید کابل های توسعه پست 400کیلوولت 1401/09/06 1401/09/12
5985452 مناقصه بارگیری،حمل وتخلیه یک ترانس از انبار به پست 1401/09/06 1401/09/12
5960858 مناقصه خرید زنجیره مقره سیلیکونی 400 کیلوولت 1401/08/28 1401/08/29
صفحه 1 از 167