مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید پیچ و مهره 1398/03/21 1398/03/30
انجام عمیات نصب و تست و راه اندازی پست 132 کیلوولت 1398/03/20 1398/03/25
انجام عمیات نصب و تست و راه اندازی پست 132 کیلوولت 1398/03/18 1398/03/25
انجام عملیات نصب و تست و راه اندازی پست 132 کیلوولت 1398/03/18 1398/03/25
تامین نصب وراه اندازی 4 سیستم باسباردرپستها 1398/03/13 رجوع به آگهی
نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت 1398/03/13 رجوع به آگهی
نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت 1398/03/11 رجوع به آگهی
خرید تابلوهای حفاظت و کنترل بانک خازنی 11 و 33 کیلوولت 1398/03/08 رجوع به آگهی
عملیات ساختمانی و تاسیساتی پست موقت 132 کیلوولت 1398/03/07 رجوع به آگهی
خرید 25 دستگاه تابلو حفاظت و کنترل بانک خازنی 1398/03/07 1398/03/23
صفحه 2 از 249