مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات مهندسی، خرید تجهیزات، عملیات ساختمانی باقیمانده، نصب، تست و راه اندازی پست 230/132/33 کی... 1398/05/15 رجوع به آگهی
عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت gis 1398/05/14 1398/05/19
انجام عمیات نصب و تست و راه اندازی پست 132 کیلوولت 1398/05/14 1398/05/20
انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی رایانه ها و وسایل جانبی شرکت 1398/05/10 1398/05/14
عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت gis 1398/05/12 1398/05/19
فراخوان ارزیابی کیفی عملیات خاکی و دیوار حصار آجری پست 132 کیلوولت GIS 1398/05/12 1398/05/19
انجام خدمات نگهداری و پشتیبانی رایانه ها و وسایل جانبی شرکت 1398/05/09 1398/05/14
انجام خدمات آزمایشگاه مقاومت مصالح خطوط فوق توزیع و انتقال نیروی برق 1398/05/08 رجوع به آگهی
انجام خدمات نظارت احداث 12 پست 132 کیلوولت GIS پروژه توسعه و پایداری 1398/05/06 1398/05/12
انجام خدمات آزمایشگاه مقاومت مصالح خطوط فوق توزیع و انتقال نیروی برق 1398/05/06 رجوع به آگهی
صفحه 3 از 255