مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث فونداسیون خط 132 کیلوولت دو مداره 1398/04/29 1398/05/05
واگذاری تهیه استاب و احداث فونداسیون های خط 230 کیلو ولت دو مداره نیروگاه اتصال خطوط 1398/04/29 1398/05/05
خرید کابل زره دار نیمه افشان 1398/04/29 1398/05/03
فراخوان تکمیل پست 400 کیلو وات به صورت EPC 1398/04/29 1398/05/05
خرید کابل زره دار نیمه افشان 240*1 میلیمتر مربع n2xry 1398/04/29 1398/05/03
توسعه پست 400 کیلوولت نیروگاه 1398/04/29 رجوع به آگهی
خرید کابل زره دار نیمه افشان 240*1 میلیمتر مربع 1398/04/27 1398/05/03
احداث فونداسیون خط 132 کیلوولت - احداث فونداسیون خط 230 کیلوولت دو مداره - تکمیل پست 400 کیلوولت 1398/04/26 1398/05/05
توسعه پست 400 کیلوولت نیروگاه 1398/04/26 1398/05/05
انجام خدمات نظارت احداث 12 پست 132 کیلوولت GIS پروژه توسعه و پایداری شبکه برق 1398/04/26 1398/05/05
صفحه 4 از 255