مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات تامین نیروی مسلح برای امنیت اماکن و تاسیسات 1398/02/12 1398/02/18
تهیه استاب و احداث فوندانسیون های خطوط 230 کیلوولت نیروگاه 1398/02/11 1398/02/15
انجام خدمات تامین نیروی مسلح برای امنیت اماکن و تاسیسات شرکت 1398/02/10 1398/02/18
واگذاری انجام خدمات تامین نیروی مسلح برای امنیت اماکن و تاسیسات 1398/02/10 1398/02/18
تهیه استاب و احداث فونداسیون های خطوط 230 کیلوولت 1398/02/09 1398/02/15
خرید کابل فشار ضعیف عملیات تکمیلی پست 400 کیلوولت 1398/02/09 رجوع به آگهی
انجام عملیات نصب، تست و راه اندازی ترانس سوم پست 132/33 کیلو ولت 1398/02/07 1398/02/10
واگذاری انجام عملیات تهیه استاب و تجهیزات سیستم زمین و احداث کامل فونداسیون های خط 132 کیلو ولت 1398/02/07 1398/02/10
خرید کابل فشار ضعیف عملیات تکمیلی پست 400 کیلوولت 1398/02/07 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات مخابراتی پستهای جدید الاحداث 1398/02/05 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 249