مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کابل زره دار نیمه افشان ۲۴۰×۱ میلیمتر مربع - N۲XRY 1398/04/25 1398/05/03
واگذاری تهیه استاب و احداث فونداسیون های خط 230 کیلو ولت دو مداره نیروگاه 1398/04/24 1398/05/05
انجام عملیات احداث فونداسیون خط 132 کیلوولت دو مداره 1398/04/24 1398/05/05
توسعه پست 400 کیلوولت نیروگاه 1398/04/23 1398/05/05
تکمیل پست 400 کیلو وات به صورت EPC 1398/04/23 1398/05/05
ترمیم فونداسیون دکل های خطوط انتقال و فوق توزیع 1398/04/23 1398/04/29
واگذاری نگهداری و تعمیرات پستهای انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت 1398/04/15 1398/04/16
خرید کنکتور مورد نیاز پستها 1398/04/13 1398/04/20
واگذاری نگهداری و تعمیرات پستهای انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت 1398/04/13 1398/04/16
نگهداری و تعمیرات پستهای انتقال و فوق توزیع 1398/04/12 1398/04/16
صفحه 5 از 255