مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کنکتور مورد نیاز پستها 1398/04/11 1398/04/20
طراحی، خرید تجهیزات، نصب و تست و راه اندازی توسعه پست 132/33 کیلوولت به صورت EPC 1398/04/05 1398/04/10
اجرای نمای ساختمان های پارکینگ و امفی تئاتر شرکت برق منطقه ای 1398/04/03 1398/04/09
طراحی، خرید تجهیزات، نصب و تست و راه اندازی توسعه پست 132/33 کیلوولت 1398/04/03 1398/04/10
انجام خدمات مهندسی، خرید تجهیزات، عملیات ساختمانی باقیمانده، نصب، تست و راه اندازی پست 230/132/33 کی... 1398/04/01 1398/04/06
خرید و پیچ و مهره و واشر فنری خطوط 132 و 400 کیلوولت 1398/03/30 1398/04/09
خرید و پیچ و مهره و واشر فنری خطوط 132 و 400 کیلوولت 1398/03/29 1398/04/09
خرید پیچ و مهره و واشر فنری خطوط 132 و 400 کیلوولت 1398/03/29 رجوع به آگهی
انجام خدمات مهندسی، خرید تجهیزات، عملیات ساختمانی باقیمانده، نصب، تست و راه اندازی پست 23/132/33 کیل... 1398/03/29 1398/04/06
واگذاری نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت 1398/03/28 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 255