مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام عملیات نصب، تست و راه اندازی ترانس سوم پست 132/33 کیلو ولت 1398/02/04 1398/02/10
انجام عملیات تهیه استاب و تجهیزات سیستم زمین و احداث کامل فونداسیون های خط 132 کیلو ولت و انجام عم... 1398/02/04 1398/02/10
انجام عملیات تهیه استاب وتجهیزات سیستم زمین و احداث کامل فونداسیون های خط 132 کیلوولت 1398/02/04 1398/02/10
انجام خدمات حمل و نقل سبک 1398/02/04 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات مخابراتی پستهای جدید الاحداث 1398/02/04 رجوع به آگهی
نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع 1398/02/04 رجوع به آگهی
نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع 1398/02/03 رجوع به آگهی
واگذاری نگهداری و تعمیرات پست های انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت 1398/02/03 رجوع به آگهی
انجام عملیات دمونتاژ پست موقت و نصب ، تست و راه اندازی پست 132/33 کیلوولت موقت 1398/02/02 رجوع به آگهی
انجام خدمات حمل و نقل سبک 1398/02/02 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 249