مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای قسمتی از عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان پزشکی 1397/11/10 1397/11/10
واگذاری اجرای قسمتی از عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان 1397/11/07 1397/11/10
واگذاری اجرای قسمتی از عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان 1397/10/08 1397/10/08
اجرای قسمتی از عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان 1397/10/04 1397/10/08
پروژه پزشکی قانونی 1396/12/17 1396/12/18
واگذاری اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات پزشکی قانونی 1396/11/30 1396/11/30
واگذاری اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات پزشکی قانونی 1396/11/28 1396/11/30
واگذاری تکمیل و به بهره برداری رساندن بخش های تشریح و آزمایشگاه و اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات و... 1396/11/16 1396/11/16
واگذاری تکمیل و به بهره برداری رساندن بخش های تشریح و آزمایشگاه و اجرای عملیات ساختمانی و تاسیسات و... 1396/11/14 1396/11/16
دوربین دیجیتال طبق مشخصات 1396/04/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9