کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
3414967 مناقصه خرید پودر پرکلرین استان کردستان، استان تهران 1399/09/09 رجوع به آگهی
3354870 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای 335، 75، 250، 200 میلیمتر ـ خرید پودر پر کلرین ـ خرید کنتور آب 1/2 اینچ مولتی چت خشک کلاس Cـ خرید لوله چدن داکتیل سایز 200 و 250 میلیمتر با واشر مربوطه - استان کردستان، استان تهران 1399/08/15 رجوع به آگهی
3288849 مناقصه واگذاری خرید کنتور آب 2/1 اینچ مولتی جت خشک کلاس C استان کردستان، استان تهران 1399/07/20 1399/07/23
3204223 مناقصه تهیه و نصب ده دستگاه تابلو برق استان کردستان 1399/06/29 1399/06/29
3204090 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی نمره 800 کاروگیت با واشر و کوپلر استان کردستان 1399/06/29 1399/06/29
3204084 مناقصه خرید یک دستگاه مولد برق استان کردستان 1399/06/29 1399/06/29
3204081 مناقصه خرید لوله چدن داکتیل سایز 200 و 250 میلیمتر با واشر استان کردستان 1399/06/29 1399/06/29
3204076 مناقصه خرید لوله سایز 400-350-355-315-250 میلیمتر استان کردستان 1399/06/29 رجوع به آگهی
3195358 مناقصه خرید کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت نیمه خشک استان کردستان، استان تهران 1399/06/25 1399/06/29
3171125 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن کاروگیت همراه با واشر استان کردستان 1399/06/16 1399/06/18
3171113 مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف استان کردستان 1399/06/16 1399/06/18
3171101 مناقصه خرید وله چدن در سایزهای 100 و 200 میلی متر استان کردستان 1399/06/16 1399/06/18
3141289 مناقصه خرید سه دستگاه مولد برق استان کردستان 1399/06/02 1399/06/05
2988779 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و توسعه شبکه آب و فاضلاب سنندج و نواحی منفصل- امداد و حوادث(204-98)(نوبت دوم) استان کردستان 1399/04/29 1399/05/05
2988778 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح و توسعه شبکه آب و فاضلاب سنندج و نواحی منفصل- امداد و حوادث(204-98)(نوبت دوم) استان کردستان 1399/04/29 1399/05/05
2988774 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شبکه آب و استاندارد سازی انشعابات در راستای قطع شکه های موازی(نوبت دوم)(کد: 201-98) استان کردستان 1399/04/29 1399/05/05
2988769 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شبکه توزیع آب محلات بانه (کد 98-99) استان کردستان 1399/04/29 1399/05/05
2988768 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شبکه توزیع آب شهرک بهارستان نایسر سنندج(کد 58-99) استان کردستان 1399/04/29 1399/05/05
2988766 مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شبکه آب سطح شهر مریوان پارت 2 استان کردستان 1399/04/29 1399/05/05
2988765 مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه شبکه توزیع و خطوط انتقال آب ناحیه منفصل ننله(کد 203-98) - نوبت دوم استان کردستان 1399/04/29 1399/05/05
صفحه 1 از 42