مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیزات و ابنیه تصفیه خانه فاضلاب 1398/11/28 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ست انشعاب آب 188-98 1398/11/28 1398/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک عدد تانک ضربه گیر (کد 177-98) - نویت دوم 1398/11/28 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کلروفریک (جهت استفاده در آب شرب )- نوبت دوم کد 175-98 1398/11/28 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 11 دستگاه الکتروپمپ (176-98) - نوبت دوم 1398/11/28 1398/12/03
تجهیزات و ابنیه تصفیه خانه فاضلاب از دریچه ورودی تا ورود به سازه بیولوژیکی شامل آشغالگیر، دانه گیر،... 1398/11/26 1398/12/03
اصلاحیه تهیه و حمل کابل فشار متوسط و فشار ضعیف و کنترلی 1398/11/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت خشک کلاس c (کد 18... 1398/11/14 1398/11/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و حمل کابل فشار متوسط و فشار ضعیف و کنترلی 1398/11/14 1398/11/17
خرید کنتور آب 1.2 اینچ مولتی جت خشک کلاس c 1398/11/13 1398/11/17
صفحه 4 از 76