مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات آزمایشگاهی 1398/12/11 1398/12/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب سریش آباد(کد 179-98) 1398/12/07 1398/12/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شبکه فاضلاب محلات بیجار(کد 102-98) 1398/12/07 1398/12/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت خشک -نوبت دوم 1398/12/06 1398/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پنج دستگاه جرثقیل سقفی (برقی ) کد 193-98 1398/12/06 1398/12/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خط انتقال فاضلاب مسکن مهر 7600 واحدی سنندج(کد 160-98) 1398/12/06 1398/12/11
تهیه و حمل کابل فشار متوسط و فشار ضعیف و کنترلی 1398/12/06 1398/12/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و حمل کابل فشار متوسط و فشار ضعیف و کنترلی (کد 183-98)- نوبت دوم 1398/12/06 1398/12/11
واگذاری تهیه و حمل کابل فشار متوسط و فشار ضعیف و کنترلی 1398/12/06 1398/12/11
تهیه و حمل کابل فشار متوسط و فشار ضعیف و کنترلی -خرید پنج دستگاه جرثقیل سقفی (برقی)- اصلاح شبکه فاضل... 1398/12/05 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 79