مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان طرحهای هنریی 1398/10/26 رجوع به آگهی
دیوارکشی زمین چمن 1398/09/05 رجوع به آگهی
دیوارکشی زمین چمن 1398/08/23 رجوع به آگهی
اجرای عملیات جمع آوری و حمل زباله و تنظیف 1398/08/04 1398/08/18
اجرای عملیات جمع آوری و حمل زباله و تنظیف 1398/07/22 1398/08/18
اجرای عملیات جمع آوری و حمل زباله و تنظیف و اجرای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/05/16 1398/05/28
اجرای عملیات جمع آوری و حمل زباله و تنظیف و اجرای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز 1398/05/05 1398/05/28
خط کشی معابر و خطوط عابر پیاده ـ جدول گذاری 1398/04/30 رجوع به آگهی
خط کشی معابر و خطوط عابر پیاده-جدول گذاری 1398/04/18 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات حجمی اداری و خدماتی مربوط به مرکز معاینه فنی و ترمینال مسافربری شامل خدمات و تن... 1398/04/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23