مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر PG64H-22 1400/08/06 1400/08/17
مناقصه خرید قیر PG64H-22 1400/06/30 1400/07/10
مناقصه رنگ آمیزی جداول سطح شهر 1400/04/17 1400/04/29
مناقصه احداث پارک 1400/04/17 1400/04/29
مناقصه عملیات ساماندهی آرامگاه 1400/04/17 1400/04/29
مناقصه اجرای عملیات ساخت و نصب پل عابر پیاده 1400/04/17 1400/04/29
مناقصه عملیات ساخت و نصب پل عابر پیاده 1400/04/17 1400/04/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ساخت و نصب پل عابر پیاده 1400/02/29 1400/03/09
مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان آتش نشانی 1400/02/29 1400/03/09
مناقصه اجرای عملیات احداث پارک 1400/02/29 1400/03/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول سطح شهر 1400/02/29 1400/03/09
مناقصه اجرای عملیات ساماندهی آرامگاه 1400/02/29 1400/03/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان آتش نشانی 1400/01/10 1400/01/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات دیوارچینی باغ دلگشا 1400/01/10 1400/01/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لکه گیری و پخش آسفالت در ناحیه 5 (کوی ولیعصر) 1399/12/23 1400/01/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ساخت و نصب پل عابر پیاده در مقابل بیمارستان آیت ا.. خوئی 1399/12/23 1400/01/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات جدول گذاری بلوار 36 متری و خیابان 20 متری آرامستان ، اجرای عملیات خاکی پارکینگ بلوار 36 متری و اجرای عملیات خاک 1399/12/23 1400/01/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات آماده سازی و جدول گذاری کمربندی شهید سلیمانی 1399/12/23 1400/01/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لکه گیری و پخش آسفالت در منطقه یک 1399/12/23 1400/01/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات لکه گیری و پخش آسفالت در منطقه دو 1399/12/23 1400/01/17
صفحه 1 از 16