مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی برونسپاری امداد و اتفاقات و تعمیرات شبکه آبرسانی 1398/11/08 1398/11/15
ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی برونسپاری امداد و اتفاقات و تعمیرات شبکه آبرسانی 1398/11/07 1398/11/15
خرید مواد گندزدا (پودر پرکلرین به میزان 30 تن و آب ژاول به میزان 360 تن 1398/11/05 1398/11/12
خرید انواع شیرآلات چدنی و متعلقات در اقطار مختلف 1398/11/05 1398/11/12
خرید اتصالات چدن داکتیل در اقطار مختلف 1398/11/05 1398/11/12
خرید مواد گندزدا (پودر پرکلرین به میزان 30 تن و آب ژاول به میزان 360 تن 1398/11/03 1398/11/12
خرید اتصالات چدن داکتیل در اقطار مختلف 1398/11/03 1398/11/12
خرید انواع شیرآلات چدنی و متعلقات در اقطار مختلف 1398/11/03 1398/11/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای عملیات احداث مخزن 20000 متر مکعبی و تاسیسات جانبی... 1398/11/02 1398/11/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات احداث خط انتقال 600 میلیمتری چدن داکتیل ش... 1398/11/02 1398/11/05
صفحه 1 از 106