مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات آبرسانی به مجتمع های روستایی محمد عربها و... 1399/05/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث اتاقک های برق ، کلرزنی ، دیوار کشی و محوطه... 1399/05/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات احداث مخزن 1000 متر مکعبی ریحان آباد ورامی... 1399/05/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات احداث خط انتقال آب چدن داکتیل به قطر 400 م... 1399/05/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مخزن 1500 متر مکعبی شهدای چنگی پاکدشت 1399/04/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات احداث حوضچه بتنی باقیمانده طرح انتقال آب... 1399/04/28
واگذاری عملیات احداث حوضچه های بتنی باقی مانده طرح انتقال آب از تصفیه خانه 1399/04/21 1399/04/28
قرائت کنتور و توزیع قبوض 1399/04/19 1399/04/14
عملیات احداث حوضچه های بتنی باقی مانده طرح انتقال آب از تصفیه خانه 1399/04/19 1399/04/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب آشامیدنی در... 1399/04/21
صفحه 3 از 114