مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه 1398/04/25 1398/05/05
عملیات اجرایی شبکه فاضلاب ناحیه 1-1s شهر 1398/04/19 1398/04/19
واگذاری عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه s1--1 فاضلاب شهر 1398/04/15 1398/04/22
عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه s1--1 فاضلاب شهر 1398/04/13 1398/04/22
برونسپاری خدمات راهبری (بهره برداری، نگهداری، تعمیرات) تصفیه خانه فاضلاب 1398/04/11 1398/04/22
احداث حوضچه های بتنی باقیمانده طرح انتقال آب از تصفیه خانه آب 1398/04/05 رجوع به آگهی
ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید 5000 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک در اقطار 1/2 و 3/4 ا... 1398/04/03 1398/04/12
ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید 5000 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک در اقطار 1/2 و 3/4 ا... 1398/04/02 1398/04/12
عملیات احداث حوضچه های بتنی باقی مانده طرح انتقال آب از تصفیه خانه آب 1398/03/30 رجوع به آگهی
عملیات احداث حوضچه های بتنی باقی مانده طرح انتقال آب از تصفیه خانه آب 1398/03/29 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 101