مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب 1399/04/14 1399/04/21
ارزیابی کیفی توان انجام عملیات اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب شرب 1399/04/12 1399/04/21
ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور آب مولتی جت خشک در اقطار 1/2 و 3/4 او یک ا... 1399/04/12 1399/04/21
عملیات آبرسانی به مجتمع ها 1399/04/10 1399/04/18
عملیات آبرسانی به مجتمع ها 1399/04/10 رجوع به آگهی
عملیات آبرسانی به مجتمع های روستایی 1399/04/09 1399/04/18
ارزیابی کیفی توان انجام کار و مناقصه عمومی عملیات آبرسانی به مجتمع 1399/04/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای عملیات احداث مخزن 1000 مترمکعبی مجتمع روستایی ریح... 1399/04/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید 4680 متر لوله چدن داکتیل ضد زلزله 900 میلیمت... 1399/04/11
ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی قرائت کنتور و توزیع قبوض 1399/04/04 1399/04/14
صفحه 7 از 117