مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
طراحی و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر 1397/10/29 رجوع به آگهی
طراحی و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر 1397/10/27 1397/11/07
فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکار (طراحی و ساخت) برای طراحی و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب 1397/10/27 1397/11/07
واگذاری بهره برداری و تعمیر و نگهداری 1397/10/19 1397/10/29
واگذاری عملیات احداث خط انتقال آب 1000 میلیمتری چدن داکتیل 1397/10/19 1397/10/29
واگذاری عملیات اصلاح 2000 رشته انشعاب آب 1397/10/19 1397/10/29
واگذاری عملیات احداث خط انتقال آب 1000 میلیمتری چدن داکتیل 1397/10/18 1397/10/29
واگذاری بهره برداری و تعمیر و نگهداری از سامانه آب شیرین کن به روش اسمز معکوس RO 1397/10/18 1397/10/29
واگذاری عملیات اجرایی اصلاح 2000 رشته انشعاب آب 1397/09/28 1397/10/08
ارزیابی توان انجام تعهدات و برونسپاری تامین و نصب 5000 رشته انشعاب آب و خدمات پس از فروش 1397/09/27 1397/10/08
صفحه 7 از 94