کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405965 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ایستگاه اتوبوس استان زنجان 1402/09/14 1402/09/22
7405656 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر، بازرسی، خرید و اجرای پله های برقی پل هوائی مقابل فروشگاه رفاه و ورزشگاه انقلاب استان زنجان 1402/09/14 1402/09/22
7402286 مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه احداث المان غواصان دریادل استان زنجان 1402/09/13 1402/09/22
7400109 مناقصه 2 عنوان شامل : خرید چهار دستگاه نمک پاش - خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه هوشمندسازی استان زنجان 1402/09/13 1402/09/15
7389512 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سامانه هوشمند سازی ناوگان سازمان حمل و نقل استان زنجان 1402/09/11 1402/09/15
7389382 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید چهار دستگاه نمک پاش استان زنجان 1402/09/10 1402/09/15
7384450 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل :تهیه و حمل مصالح سنگی پایه آهکی دولومیتی -احداث پناهگاه و نگهداشت سگهای بلا صاحب استان زنجان 1402/09/08 1402/09/11
7376921 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مرکز نگهداری سگهای بلاصاحب استان زنجان 1402/09/06 1402/09/11
7376663 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و حمل مصالح سنگی پایه آهکی دولومیتی استان زنجان 1402/09/06 1402/09/11
7357011 مناقصه خرید ایستگاه اتوبوس استان زنجان 1402/08/30 1402/09/02
7308335 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ایستگاه اتوبوس استان زنجان 1402/08/24 1402/09/02
7308254 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل :احداث المان غواصان - خرید خدمات مشاور طرح محور گردشگری استان زنجان 1402/08/24 1402/08/30
7307686 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل احداث المان غواصان - خرید خدمات مشاور طرح محور گردشگری استان زنجان 1402/08/24 1402/08/30
7300188 مناقصه خرید خدمات مشاوره طرح محور گردشگری زنجانرود استان زنجان 1402/08/22 1402/08/30
7299264 مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث المان غواصان دریادل استان زنجان 1402/08/22 1402/08/30
7254388 مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر، بازرسی، خرید و اجرای پله های برقی پل هوائی مقابل فروشگاه رفاه و ورزشگاه انقلاب استان زنجان 1402/08/09 1402/08/15
7240683 مناقصه خرید ایستگاه اتوبوس استان زنجان 1402/08/06 رجوع به آگهی
7231570 مناقصه خرید ایستگاه اتوبوس استان زنجان 1402/08/03 1402/08/11
7218691 مناقصه آماده سازی معابر قطعات جدید سایت کارگاهی در سطح منطقه استان زنجان 1402/07/30 1402/08/03
7211682 مناقصه عمومی یک مرحله ای آماده سازی معابر قطعات جدید سایت کارگاهی در سطح منطقه چهار شهرداری زنجان استان زنجان 1402/07/27 1402/08/03
صفحه 1 از 66