مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل پارک - اصلاح هندسی میدان - خرید و اجرای رنگ ترافیکی - خرید دوربین های نظارت تصویری شهر و ... 1398/02/30 رجوع به آگهی
اجرای پروژه جدولگذاری میدان 1398/02/28 رجوع به آگهی
تکمیل پارک-اصلاح هندسی میدان-خرید و اجرای رنگ ترافیکی-خرید دوربین های نظارت تصویری و .... 1398/02/25 رجوع به آگهی
تکمیل پارک - اصلاح هندسی میدان - خرید و اجرای رنگ ترافیکی - خرید دوربین های نظارت تصویری شهر و ... 1398/02/25 1398/02/31
احداث فاز اول ساختمان آتش نشانی - جدولگذاری - احداث سردرب پارک بانوان - اجرای بتن rccp خیابانهای پ... 1398/02/10 1398/02/15
انجام خدمات تهیه طرح های تفصیلی، تدارکات و انجام عملیات اجرایی به مساحت حدود 60.000 مترمربع محوطه سا... 1398/02/04 1398/02/11
خرید خدمات مشاور برای کنترل کیفی آسفالت و سایت سنگ شکن سازمان عمران و بازآفرینی فضایای شهری و ترمیم... 1398/02/04 1398/02/09
انجام خدمات تهیه طرح های تفصیلی, تدارکات و انجام عملیات اجرایی پروژه به مساحت 60.000 مترمربع محوطه س... 1398/01/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات تهیه طرح های تفصیلی, تدارکات و انجام عملیات اجرایی پروژه سبزه میدان به مساحت حدود 60.000... 1398/01/28 1398/02/11
جذب سرمایه گذار پروژه مجتمع تجاری, اداری, تفریحی و گردشگری 1397/12/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 59