مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تخریب و احداث مدرسه - تکمیل دبیرستان - تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1400/10/01 رجوع به آگهی
مناقصه احداث و تکمیل پروژه ها- -تکمیل مدرسه ۶ کلاسه روستا- - تعمیرات مدرسه دوره اول متوسطه- - تکمیل مدرسه ۶ کلاسه 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مجتمع آموزشی 12 کلاسه - تکمیل مدرسه 6 کلاسه - کمک به احداث سالن ورزشی و ... 1400/04/17 1400/04/17
مناقصه اجرای مقاوم سازی مدرسه 6 کلاسه 1400/04/02 1400/04/06
مناقصه احداث و تکمیل پروژه ها- زیربنا ۱۰.۵۰۰ مترمربع- 1400/03/29 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1400/02/18 1400/02/21
مناقصه تکمیل مدرسه 5 کلاسه 1400/02/18 1400/02/21
مناقصه تکمیل مدرسه دو کلاسه 1400/02/18 1400/02/21
مناقصه تکمیل مدرسه دو کلاسه 1400/02/18 1400/02/21
مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1400/02/18 1400/02/21
مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1400/02/18 1400/02/21
مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1400/02/18 1400/02/21
مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه 1400/02/18 1400/02/21
مناقصه تکمیل دبستان 6 کلاسه 1400/02/18 1400/02/21
مناقصه تکمیل مدرسه 3 کلاسه روستا 1400/02/18 1400/02/21
مناقصه تکمیل دبستان 1400/02/18 1400/02/21
مناقصه تکمیل مدارس 1400/02/18 رجوع به آگهی
مناقصه تخریب و بازسازی دبستان 1400/02/09 1400/02/13
مناقصه واگذاری احداث و تکمیل پروژه های تکمیل دبستان 6 کلاسه 1399/12/17 1399/12/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه راهنمایی 6 کلاسه احمد خمینی روستای مریی سوسنگرد 1399/11/23 1399/11/25
صفحه 1 از 9