مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دور برگردان محور خیابان اصلی سلمانشهر به کلارآباد در سی سرا 1400/08/25 1400/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مصالح مورد نیاز کارخانه آسفالت (نوبت سوم) 1400/01/18 1400/01/29
مناقصه خرید مصالح مورد احتیاج کارخانه آسفالت 1399/12/18 1399/12/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مصالح مورد نیاز کارخانه آسفالت 1399/12/18 1399/12/27
مناقصه خرید مصالح مورد احتیاج کارخانه آسفالت - ماسه 6-0 شکسته - شن نخودی شکسته - شن بادامی شکسته 1399/11/27 1399/11/30
مناقصه خرید دیوار پیش ساخته بتنی جهت اجرای کمربندی 1399/11/25 1399/11/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مصالح مورد نیاز کارخانه آسفالت (نوبت اول) 1399/11/21 1399/11/30
مناقصه خرید مصالح مورد احتیاج کارخانه آسفالت 1399/11/20 1399/11/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دیوار پیش ساخته بتنی جهت اجرای کمربندی ارتش سلماس (نوبت دوم) 1399/11/18 1399/11/28
مناقصه خرید دیوار پیش ساخته بتنی جهت اجرای کمربندی 1399/11/18 1399/11/28
مناقصه عملیت اجرایی دیوار بتنی کمربندی 1399/11/01 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی دیوار بتنی کمربندی ارتش سلماس (نوبت اول) 1399/10/25 1399/11/04
مناقصه عملیات اجرایی دیوار بتنی کمربندی 1399/10/24 1399/11/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دیوار آرم دار بتنی لح و نصب دیوارها به طول 1100 متر (نوبت دوم) 1399/09/22 1399/09/29
مناقصه عملیات اجرایی دیوار بتنی کمربندی 1399/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی دیوار بتنی کمربندی 1399/09/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی دیوار بتنی کمربندی 1399/09/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دیوار آرم دار بتنی مسلح و نصب دیوارها به طول 1100 متر 1399/09/01 1399/09/08
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی دیوار بتنی کمربندی 1399/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات عمرانی احداث دیوار ساحلی - 1399/06/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 13