مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تهیه و تدارک انواع خدمات، لوازم و قطعات فنی و مصرفی 1392/01/21 1392/01/28
واگذاری حفظ و نگهداری - کاشت و آبیاری - چمن زنی - وجین و... فضای سبز سطح شهر 1392/01/20 1392/02/02
مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG 1391/08/08 1391/08/24
واگذاری حسابرسی سال 1390 1391/08/08 1391/08/24
مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG 1391/07/16 1391/08/03
واگذاری اجرای پیاده روسازی معابر میدان 1391/07/09 1391/07/20
مزایده بهره برداری از جایگاه های CNG 1391/03/27 1391/04/13
واگذاری اجرای عملیات نصب کف پوش و جدول گذاری خیابانها و گذرهای سطح شهر 1391/02/13 1391/02/20
عملیات جدول گذاری خیابان ها و گذرها و نصب کف پوش پیاده روهای شهر 1391/02/10 1391/02/20
واگذاری اجرای عملیات احداث کانال سنگی 1391/02/03 1391/02/12
صفحه 19 از 22