کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7381254 مناقصه واگذاری فعالیتهای نظافتی و خدماتی نیروگاه استان البرز 1402/09/07 رجوع به آگهی
7379873 مناقصه خرید گوشت سفید مصرفی (مرغ، ماهی و بوقلمون) یکساله غذاخوری کارکنان استان قزوین 1402/09/07 رجوع به آگهی
7379823 مناقصه واگذاری فعالیت های حفظ و نگهداری فضای سبز استان قزوین، استان تهران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7372039 مناقصه واگذاری فعالیتهای حفظ و نگهداری فضای سبز نیروگاه استان قزوین، استان تهران 1402/09/05 رجوع به آگهی
7371501 مناقصه واگذاری فعالیت های حفظ و نگهداری فضای سبز استان قزوین 1402/09/05 رجوع به آگهی
7371402 مناقصه خرید گوشت سفید مصرفی (مرغ، ماهی و بوقلمون) یکساله غذاخوری کارکنان نیروگاه استان قزوین 1402/09/05 رجوع به آگهی
7369523 مناقصه تامین بویلر فید پمپ نیروگاه سیکل ترکیبی استان قزوین 1402/09/05 1402/09/08
7368848 مناقصه خرید گوشت سفید مصرفی ( مرغ -ماهی - بوقلمون ) استان قزوین 1402/09/05 رجوع به آگهی
7368834 مناقصه واگذاری فعالیتهای نظافتی و خدماتی استان البرز 1402/09/05 رجوع به آگهی
7365013 مناقصه واگذاری فعالیتهای نظافتی و خدماتی استان تهران 1402/09/04 1402/09/14
7365012 مناقصه واگذاری فعالیتهای حفظ و نگهداری فضای سبز استان تهران 1402/09/04 1402/09/14
7365011 مناقصه خرید گوشت سفید مصرفی(مرغ،ماهی و بوقلمون) یکساله غذاخوری کارکنان استان تهران 1402/09/04 1402/09/14
7362564 مناقصه تامین بویلر فید پمپ نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدرجائی استان قزوین 1402/09/02 1402/09/08
7362513 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام خدمات پشتیبانی و اداری به صورت حجمی استان قزوین 1402/09/02 1402/09/07
7263987 مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری و وانت دو کابین در مأموریتهای درون و برون شرکتی نیروگاه استان قزوین، استان تهران 1402/08/13 رجوع به آگهی
7258402 مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری و وانت دو کابین در مأموریتهای درون و برون شرکتی استان قزوین، استان تهران 1402/08/10 رجوع به آگهی
7249523 مناقصه تامین بویلر فید پمپ نیروگاه سیکل ترکیبی استان قزوین 1402/08/08 1402/08/10
7248816 مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری و وانت دو کابین در مأموریتهای درون و برون شرکتی استان قزوین 1402/08/08 1402/08/18
7238832 مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین بویلر فید پمپ نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدرجائی استان قزوین 1402/08/06 1402/08/10
7226986 مناقصه تامین روغن کمپرسور مخصوص گاز R134a استان قزوین 1402/08/02 1402/08/03
صفحه 1 از 158