مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی در سردخانه 1400/07/18 1400/07/21
مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات در سردخانه 1400/04/29 1400/05/02
مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات در سردخانه 1400/04/28 1400/05/02
مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات در سردخانه 1400/04/08 1400/04/12
مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات در سردخانه 1400/04/07 1400/04/12
مناقصه اداره امور انبار 1399/09/02 1399/09/05
مناقصه واگذاری تخلیه و بارگیری محصولات پروتئینی در سردخانه 1399/07/30 1399/08/07
مناقصه واگذاری تخلیه و بارگیری محصولات پروتئینی 1399/07/06 1399/07/09
مناقصه واگذاری تخلیه و بارگیری محصولات پروتئینی در سردخانه 1399/07/05 1399/07/09
مناقصه تخلیه و بارگیری محصولات پروتئینی در سردخانه 1399/06/17 1399/06/22
مناقصه واگذاری تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات در سردخانه 1399/05/12 1399/05/15
مناقصه واگذاری مدیریت 1399/04/29 1399/05/01
مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات در سردخانه 1399/04/22 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات 1399/04/21 رجوع به آگهی
مناقصه اداره امور انبار 1399/03/27 رجوع به آگهی
مناقصه اداره امور انبار 1399/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدماتی، پذیرایی و دبیرخانه در دفتر مرکزی، سردخانه و ساختمان های رفاهی 1398/08/06 1398/08/11
مناقصه انجام امور خدماتی، پذیرایی و دبیرخانه 1398/07/10 رجوع به آگهی
مناقصه تخلیه و بارگیری محصولات پروتئینی در سردخانه 1398/05/02 1398/05/06
مناقصه تخلیه و بارگیری محصولات پروتئینی در سردخانه 1398/05/01 1398/05/06
صفحه 1 از 12